Biblioteka Główna

Regulamin Biblioteki

Informujemy, że od dnia 01.02.2020 roku obowiązuje nowy Regulamin Biblioteki Głównej (Zarządzenie R-4/2020 Rektora UTH Radom). Wyjątek stanowi Załącznik nr 4 Regulaminu „Wykaz opłat obowiązujących w Bibliotece Głównej oraz podstawy prawne do ich naliczania i windykacji”, który wejdzie w życie z dniem 01.10.2020 r. Od tego dnia system biblioteczny PROLIB zacznie naliczać opłaty za nieterminowy zwrot książek (0,20 zł od książki za każdy dzień).
W związku z powyższym prosimy Czytelników o osobiste zgłaszanie się do Wypożyczalni w celu uregulowania zaległości oraz weryfikacji danych do dnia 30.09.2020r.
Prosimy jednocześnie o zapoznanie się Regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej Biblioteki.
Informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 48 361 7904.

Regulamin Biblioteki Głównej – plik PDF