Biblioteka Główna

Rozprawy doktorskie

ROZPRAWY DOKTORSKIE PRZED OBRONĄ

Biblioteka Główna udostępnia wersje drukowane rozpraw doktorskich przed publiczną obroną na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, o czym powiadamia w zakładce Aktualności na stronie www.
Z pracami można zapoznać się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrony w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, ul. Chrobrego 33 s. 116

ROZPRAWY DOKTORSKIE PO OBRONIE

Biblioteka Główna przechowuje i udostępnia rozprawy doktorskie obronione na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
Po obronie – rozprawy pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych, ul. Chrobrego 33 s. 116.
Wykaz rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu znaleźć można w katalogu OPAC BIB BG UTH .