Biblioteka Główna

Rozprawy doktorskie

ROZPRAWY DOKTORSKIE PRZED OBRONĄ

Biblioteka Uniwersytecka udostępnia wersje drukowane rozpraw doktorskich przed publiczną obroną na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego , o czym powiadamia w zakładce Aktualności na stronie www.
Z pracami można zapoznać się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrony w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, ul. Chrobrego 33 s. 116

ROZPRAWY DOKTORSKIE PO OBRONIE

Biblioteka Uniwersytecka przechowuje i udostępnia rozprawy doktorskie obronione na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego.
Po obronie – rozprawy pozostają w zbiorach Biblioteki i udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych, ul. Chrobrego 33 s. 116.
Wykaz rozpraw doktorskich obronionych na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego znaleźć można w katalogu OPAC BIB BG UTH .