Biblioteka Główna

Biblioteka uruchamia wypożyczalnię

Drodzy Czytelnicy,

25 maja otwieramy dla Państwa wypożyczalnię Biblioteki Głównej UTH Radom, ul. B. Chrobrego 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Zapraszamy Państwa do korzystania z dostępnych usług i prosimy o zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat funkcjonowania biblioteki od 25 maja br. oraz nasze zasady bezpieczeństwa.


Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki od 25 maja :

1. Od 25 maja Biblioteka Główna wznawia funkcjonowanie wypożyczalni.

Wypożyczalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Nieczynne pozostają wszystkie czytelnie i Magazyn Wolnego Dostępu z samoobsługą.

2. Dla komfortu czytelników księgozbiór Magazynu Wolnego Dostępu został przeznaczony również do elektronicznego zamawiania poprzez katalog INTEGRO.

3. Nie ma możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych. Wyszukanie publikacji, wysłanie zamówienia, czy też wypełnienie formularza rejestracyjnego możliwe jest wyłącznie przy użyciu własnego sprzętu poza terenem biblioteki.

4. Zwracane książki należy zostawiać w wyznaczonym miejscu. Wyjątkowo w pilnych sprawach (obiegówka) procedura zwrotu książek przeprowadzona będzie na stanowisku w wypożyczalni.

5. Dla bezpieczeństwa czytelników wszystkie zwracane książki poddawane są trzydniowej kwarantannie. Dopiero po upływie tego czasu zostaną zdjęte z konta i będą mogły być ponownie skierowane do wypożyczenia.

6. Dla bezpieczeństwa pracowników i użytkowników obowiązują powszechne zasady bezpieczeństwa – dezynfekcja rąk, obowiązkowe maseczki na twarz. Osoby oczekujące na wejście do wypożyczalni muszą zachować bezpieczny odstęp. Przy wypożyczalni może przebywać maksymalnie jedna osoba.

7. Terminy zwrotów książek zostały automatycznie przedłużone do 30.09 b.r.

8. Naliczanie kar za książki, których termin wypożyczenia minął Biblioteka rozpocznie od dnia 1.10 b.r.

9. Zamówienia złożone przed 17.03 b.r. oraz rezerwacje gotowe do odbioru zostały przedłużone do 30.06.b.r.

10. Zamówienia międzybiblioteczne można wysyłać na adres wmb@uthrad.pl i będą realizowane w miarę dostępności bibliotek współpracujących. Zamówienia będą wydawane przez wypożyczalnię międzybiblioteczną wg zasad przesłanych czytelnikom mailowo na adres zamawiającego.

11. Wszelkie wydarzenia organizowane w Bibliotece Głównej zostają odwołane do 30.09.b r.

12. Strefa wolnego dostępu, czytelnie, miejsca do wypoczynku (hol I piętro) pozostają zamknięte do odwołania.

13. Nie ma możliwości wejścia do biblioteki i korzystania ze zbiorów na miejscu.

14. Zachęcamy do korzystania ze zbiorów elektronicznych – polecanych baz danych, czasopism i książek na stronie Biblioteki Głównej UTH Rad.

Nasze zasady bezpieczeństwa :

1. Maseczki są obowiązkowe zarówno dla czytelników, jak i bibliotekarzy obsługujących użytkownika oraz magazynierów bibliotecznych.

2. Przy wypożyczalni może przebywać maksymalnie jedna osoba.

3. Pozostałe osoby oczekują na wejście przed budynkiem przy zachowaniu zalecanej bezpiecznej odległości.

4. Na terenie biblioteki nie ma możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych.

5. Stanowisko obsługi wypożyczalni zaopatrzone jest w przesłonę ochronną.

6. Dla użytkowników i bibliotekarzy zapewniony jest stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.

7. Podczas obsługi użytkownika i w kontakcie z książkami należy stosować rękawiczki ochronne.

8. Po przyjęciu książek od użytkownika blat, na którym leżały książki, jest każdorazowo dezynfekowany.

9. Stanowiska są zaopatrzone w odpowiednie środki.

10. Zwroty książek przyjęte od użytkowników poddane zostaną trzydniowej kwarantannie po upływie tego czasu będą mogły być ponownie udostępnione użytkownikom.

11. Przeprowadzana jest systematycznie dezynfekcja klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła, wind i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

12. Nie ma możliwości korzystania przez czytelników z toalet w budynku Biblioteki Głównej.

13. Pracownicy oraz użytkownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie Biblioteki Głównej.