Biblioteka Główna

Historia

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Chrobrego 33, 26-600 RADOM

Dzieje Biblioteki Głównej są nierozerwalnie związane z historią naszej Uczelni i odzwierciedlają historię rozwoju szkolnictwa wyższego w Radomiu.

W 1950 roku utworzona została w Radomiu Wieczorowa Szkoła Inżynierska Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwszą siedzibą WSI były budynki Państwowych Szkół Przemysłowych przy ul. Kościuszki i tam prawdopodobnie mieściła się również biblioteka uczelniana, w której księgach inwentarzowych zapisano w 1951 roku pierwsze pozycje. Nie znamy niestety szczegółów jej funkcjonowania, lecz mamy nadzieję, że planowane kwerendy archiwalne pozwolą nam lepiej poznać historię naszej instytucji do 1 grudnia 1966, kiedy oficjalnie rozpoczęła działalność biblioteka radomskiego ośrodka Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. Początkowo kierował nią pracownik administracyjny, następnie opiekę nad nią przejęła Ludomiła Holtzer – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

W 1969 powstała – w oparciu o dar Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – Biblioteka Wydziału Ekonomicznego, której kierownikiem został regionalista i bibliofil Stanisław Zieliński. W 1978, po usamodzielnieniu się Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, połączyła się z Biblioteką Oddziałową, tworząc Bibliotekę Główną.

W 2007 roku Biblioteka została przeniesiona do wyremontowanego i przystosowanego do jej potrzeb budynku dawnej stołówki studenckiej. Był to okres dynamicznego jej rozwoju, m.in. w 2008, jako pierwsza w Polsce biblioteka szkoły wyższej, udostępniliśmy czytelnikom Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej.

Skuteczność starań zespołu Biblioteki, aby tworzyć nowoczesną i zaspokajającą potrzeby czytelników instytucję, potwierdzona została wysokimi ocenami ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz zdobyciem pierwszego miejsca w rankingu bibliotek akademickich miesięcznika Perspektywy w 2010 roku. W tym samym roku wprowadzono używany do dzisiaj system komputerowy Prolib.

Wśród nowszych osiągnięć Biblioteki należy wymienić zainstalowanie specjalistycznego wyposażenia zakupionego z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego. W ten sposób Biblioteka otworzyła się na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, mając nadzieję, że dzięki temu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb osób niewidomych i niedowidzących również spoza społeczności Uniwersytetu.

Poczet dyrektorów

Dyrektorzy Biblioteki Oddziałowej:

1971-1972 mgr Krystyna Kozak

1972-1978 mgr Jolanta Wypych

Dyrektorzy Biblioteki Głównej:

1978-1982 mgr Jolanta Wypych

1982-1984 mgr Wiesław Cieślik

1984 – 2015 mgr Stanisław Gałęzia

2015-2020 mgr inż. Alicja Kogut

Od 2021 r. Biblioteką kieruje mgr Beata Siebuła