Biblioteka Główna

Bazy danych / E-źródła

Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych.
W poniższej tabeli prezentujemy licencjonowane i ogólnodostępne bazy danych w układzie alfabetycznym.

W ramach krajowej licencji akademickiej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego dostępne są bazy licencjonowane : poprzez program Wirtualna Biblioteka Nauki realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sfinansowane przez uczelnię: OECD iLibrary, MEDLINE i System Informacji Prawnej Lex Akademia Premium Wolters Kluwer.

Informator ICM

Korzystanie z serwisów licencyjnych jest możliwe ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej Uniwersytetu Radomskiego na podstawie autoryzowanych numerów IP oraz z komputerów domowych dla posiadaczy aktywnych kont e-mail w domenach uthrad.pl oraz student.uthrad.pl i dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych.

Wszyscy użytkownicy korzystający z pełnotekstowych baz danych czasopism i książek są zobowiązani przestrzegać warunków licencji. Programowe systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE. Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni i innymi sankcjami.