Biblioteka Główna

Bazy danych / E-źródła

Zapraszamy wszystkich Czytelników do korzystania z bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych.
W poniższej tabeli prezentujemy licencjonowane i ogólnodostępne bazy danych w układzie alfabetycznym.


W ramach krajowej licencji akademickiej dla pracowników i studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dostępne są bazy licencjonowane : poprzez program Wirtualna Biblioteka Nauki realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sfinansowany przez uczelnię System Informacji Prawnej Lex Omega.

Informator ICM

Korzystanie z serwisów licencyjnych jest możliwe ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej UTH Radom na podstawie autoryzowanych numerów IP i dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych.

Wszyscy użytkownicy korzystający z pełnotekstowych baz danych czasopism i książek są zobowiązani przestrzegać warunków licencji. Programowe systematyczne kopiowanie nadmiernych ilości treści np. całych woluminów czasopism czy książek jest ZABRONIONE. Nieprzestrzeganie powyższego zagraża odcięciem dostępu całej uczelni i innymi sankcjami.