Biblioteka Główna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna mieści się w p.117 na I piętrze głównego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-15.00
tel. (48) 361-79-13,
e-mail: wmb@uthrad.pl

Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia własne zbiory zamiejscowym bibliotekom krajowym oraz zamawia dokumenty:

  • z bibliotek polskich, których brak w bibliotekach radomskich

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:

  • pracownicy, doktoranci, studenci URad.
  • instytuty, zakłady naukowe, biblioteki.

Składane zamówienie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne :

 

  • imię i nazwisko autora,
  • tytuł
  • rok publikacji, numer woluminu, numer zeszytu,

Uwaga!

  • Brak któregoś z ważnych elementów opisu uniemożliwia realizację zamówienia.
  • Jednorazowe zamówienie nie może przekroczyć 4 pozycji. 

Biblioteka nie pośredniczy w wypożyczaniu materiałów, których sprowadzenie wymaga dodatkowych opłat. Sprowadzone do biblioteki materiały udostępniane są wyłącznie w czytelni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może odmówić sprowadzenia materiałów bibliotecznych, np. gdy czytelnik niewłaściwie obchodzi się z wypożyczonymi materiałami lub po ich sprowadzeniu nie jest zainteresowany korzystaniem z nich.

Formy zamawiania publikacji przez pracowników, doktorantów, studentów URad.:

Realizujemy zamówienia wysyłane na adres e-mail: wmb@uthrad.pl

Formy zamawiania publikacji przez biblioteki:

Realizujemy zamówienia wysyłane na adres e-mail: wmb@uthrad.pl

Biblioteki zainteresowane korzystaniem z tej formy zamawiania, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza umowy wzajemnej:

Na adres:
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
Biblioteka Uniwersytecka 
ul. Chrobrego 33
26-600 Radom