Biblioteka Główna

Szkolenia biblioteczne

Biblioteka Uniwersytecka URad. prowadzi szkolenia, których celem jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, charakterem i lokalizacją zbiorów, stroną www Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz regulaminem i zasadami korzystania.