Biblioteka Główna

Szkolenia biblioteczne

Biblioteka Główna UTH Radom prowadzi szkolenia, których celem jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, charakterem i lokalizacją zbiorów, stroną www Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz regulaminem i zasadami korzystania.