Biblioteka Główna

Szkolenia biblioteczne

Biblioteka Główna UTH Radom prowadzi szkolenia, których celem jest zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, charakterem i lokalizacją zbiorów, stroną www Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz regulaminem i zasadami korzystania.

Zajęcia przeznaczone dla studentów rozpoczynających naukę na UTH.
Ich celem jest przybliżenie najważniejszych zasad umożliwiających sprawne korzystania z biblioteki oraz zgromadzonych zbiorów. Spotkanie trwa ok. 90 min. i pozwala poznać:

 •  strukturę biblioteki,
 •  najważniejsze zasady regulaminu związane z udostępnianiem zbiorów,
 •  metody efektywnego korzystania z katalogów,
 •  zasady zamawiania i wypożyczania zbiorów,
 •  ofertę zasobów cyfrowych: bibliograficzne bazy danych, e-czasopisma oraz zbiory udostępniane online.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem Przysposobienie biblioteczne online

W celu umówienia grupy prosimy o kontakt z :

lub

 • Oddziałem Informacji Naukowej  
  tel.: +48 48 361 7914
  e-mail: bibl@uthrad.pl

Oferta skierowana jest w głównej mierze do nauczycieli prowadzących grupy seminaryjne, ale skorzystać ze szkolenia mogą wszyscy zainteresowani pracownicy oraz studenci UTH.
Zajęcia mają charakter praktyczny, odbywają się w Czytelni Baz Danych Biblioteki Głównej, s. 118. Prowadzący zajęcia dostosowują program do potrzeb danej grupy i zgłaszanych przez nią preferencji. Standardowo obejmuje on:

 •  katalogi biblioteczne,
 •  bazy bibliograficzne,
 •  książki i czasopisma elektroniczne,
 •  biblioteki cyfrowe,
 •  repozytoria naukowe, zasoby Open Access.

W celu umówienia grupy prosimy o kontakt z :

lub

 • Oddziałem Informacji Naukowej  
  tel.: +48 48 361 7914
  e-mail:
  bibl@uthrad.pl