Biblioteka Główna

 

Solidarni z Ukrainą / Солідарні з Україною 

informacje /інформації

Aktualności

Otwarta Nauka

rozpowszechnianie treści naukowych i edukacyjnych

Ankieta satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej UTH Radom

Polecane serwisy

Dla bibliotekarzy i nie tylko!

Czytelnicy!

Prosimy o uaktualnienie swoich adresów e-mail zarejestrowanych na koncie bibliotecznym. Prawidłowy adres jest niezbędny do otrzymywania bieżących powiadomień systemu dotyczących wypożyczonych książek.