Biblioteka Główna

E-źródła dziedzinowo

Bazy subskrypcyjne

Bazy Open Access (w otwartym dostępie)

Czasopisma drukowane w zbiorach biblioteki UTH : znajdziesz tutaj

Organizacje i Instytucje, Stowarzyszenia, portale, serwisy, czasopisma w wolnym dostępie :

 
Nazwa bazy Informacje o bazie 
Portal Asystent BHP Prowadzony przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna portal informacyjny prezentujący aktualności z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
Arianta (BHP ) Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne.
ATEST Strona internetowa miesięcznika o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zawiera omówienia przepisów oraz ich wykazy, porady prawne, informacje o nowościach technicznych, bazy danych BHP.
 BHP ABC Strona tworzona przez serwis ABC Wolters Kluwer business. Prezentuje artykuły z zakresu BHP. W bazie wiedzy udostępnia opinie prawne, artykuły nt. pracy i zdrowia w miejscu pracy, omówienia orzecznictwa, a także analizy i komentarze. Strona zawiera aktualne akty prawne oraz wzory dokumentów.
Centralny Instytut Ochrony Pracy Serwis internetowy CIOP-Państwowego Instytutu Badawczego. Zawiera informacje o instytucie, edukacji i szkoleniach BHP, systemie BHP w Polsce, aktualnych przepisach BHP, certyfikatach. Podaje najważniejsze wiadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy. 
 Ergonomia – Inwestycja w Zdrowie Strona tworzona przez Państwową Inspekcję Pracy. Prezentuje informacje na temat ergonomicznego miejsca pracy, przedstawia możliwe zagrożenia zdrowia oraz pokazuje przykładowe ćwiczenia.
 Główny Urząd Statystyczny – Warunki pracy. Wypadki przy pracy Portal Głównego Urzędu Statystycznego zawierający dane statystyczne nt. warunków pracy oraz wypadków przy pracy.
 Informator BHP Serwis prezentujący w sposób uproszczony zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy.
 OSHA: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Serwis informacyjny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
 Państwowa Inspekcja Pracy Strona internetowa PIP. Strona zawiera informacje dotyczące prawa pracy i BHP, udostępnia także dokumenty do pobrania – wnioski, prezentacje multimedialne, niezbędnik pracodawcy.
 Portal BHP Pierwszy i największy serwis o tematyce BHP. Znajdziesz tu przepisy bhp, oceny ryzyka zawodowego, dowiesz się jakie są najnowsze zasady BHP.
 PRAWO.PL – dział BHP Internetowy serwis informacyjny zawierający artykuły z dziedziny prawa bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Promotor Strona internetowa miesięcznika o BHP. Zawiera informacje o zarządzaniu i kulturze bezpieczeństwa, ocenie ryzyka, prawie.
 Spisy treści wybranych czasopism z dziedziny BHP Spisy treści czasopism poświęconych tematyce BHP, m.in. takich jak: Atest, Bezpieczeństwo pracy, Informator ochrony pracy, Inspektor pracy, Medycyna pracy, Prewencja i rehabilitacja, Problemy jakości czy Przyjaciel przy pracy.
 Syndrom Widzenia Komputerowego Serwis edukacyjny zawierający informacje nt. syndromu widzenia komputerowego. Prezentuje informacje i porady. Strona tworzona pod patronatem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 Umowy, druki podatkowe, BHP, formularze Internetowy serwis aktywnych formularzy, umów i wzorów dokumentów stosowanych w działalności gospodarczej.

Bazy subskrypcyjne

Bazy Open Access (w otwartym dostępie)

Czasopisma drukowane w zbiorach biblioteki UTH : znajdziesz  tutaj

Czasopisma elektroniczne w otwartym dostępie:

Źródła elektroniczne:

Organizacje i Instytucje, Stowarzyszenia

Serwisy

Fora, blogi

Bazy subskrypcyjne

Bazy Open Access (w otwartym dostępie)

Czasopisma drukowane w zbiorach biblioteki UTH : znajdziesz  tutaj

Czasopisma elektroniczne w otwartym dostępie:

Organizacje i Instytucje, Stowarzyszenia

Blogi :

Chemia w sieci

 Serwisy

Bazy subskrypcyjne

Bazy Open Access (w otwartym dostępie)

Czasopisma drukowane w zbiorach biblioteki UTH : znajdziesz tutaj

Czasopisma i Zeszyty Naukowe w otwartym dostępie:

Źródła elektroniczne:

Organizacje i Instytucje, Stowarzyszenia

        Instytucje polskie:

        Instytucje zagraniczne:

Serwisy informacyjno-wyszukiwawcze

Repozytoria

Fora

 SŁOWNIKI

  • Ling.pl  multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu słowników, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster’s), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego
  • DICT słownik polsko <=> angielski
PROJEKT GUTENBERG pełne teksty literatury angielskojęzycznej oraz innych dzieł z zakresu filozofii, historii
AMERICAN MEMORY projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych drukowanych, dźwiękowych, wideo.
netlibrary.netnajwiększa wirtualna biblioteka udostępniająca książki, muzykę i filmy ; bezpłatny dostęp wielu tysięcy oryginalnych tekstów literackich, dla opłacających abonament oferta jeszcze szersza
English Teaching Forum Onlineforum nauczycieli języka angielskiego jako drugiego języka
Internet TESL Journalzbiór pełnotekstowych dokumentów dotyczących metodyki nauczania języka angielskiego
ALEX CATALOGUE OF ELECTRONIC TEXTS  zbiór książek elektronicznych z zakresu angielskiej i amerykańskiej literatury pięknej, zawiera również podstawowy kanon tekstów filozoficznych w jęz. Angielskim
BIBLIOTEKA EUROPEJSKAcelem portalu jest prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych.
BIBLIOTHEKA AUGUSTANAzawiera zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych. (html).
PROJEKT GUTENBERG kolekcja wielu dzieł klasyki literatury niemieckiej (do XIX w.)
litrix.de literatura niemiecka online
Elektronische Zeitschriftenbibliothekhttp Wirtualna Biblioteka Elektronicznych Czasopism Naukowych umożliwiająca dostęp do pełnych tekstów artykułów w jęz. niemieckim.
Erlangerliste.de Germanistyka w Internecie.
Bibliographie der deutschen Sprach und Literaturwissenschaft bibliograficzna baza danych z zakresu germanistyki i literatury niemieckiej.

Bazy danych subskrybowane :

Bazy Open Access (w wolnym dostępie) :

Czasopisma drukowane w zbiorach biblioteki UTH : znajdziesz  tutaj

Czasopisma w otwartym dostępie:

Organizacje i Instytucje, Stowarzyszenia

Serwisy, portale

Repozytoria

FORA

BLOGI

Bazy subskrypcyjne

Bazy Open Access (w otwartym dostępie)

Czasopisma drukowane w zbiorach biblioteki UTH : znajdziesz tutaj

Czasopisma i Zeszyty Naukowe w otwartym dostępie:

Książki w otwartym dostępie:

Instytucje państwowe, Organizacje, Stowarzyszenia, Fundacje

Serwisy

Poradniki Mechanika:

Portale :

Czasopisma w wolnym dostępie

Przydatne linki

Nazwa bazy Informacje o bazieDostępność
AHFS Consumer Medication InformationAHFS Consumer Medication Information jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
BazylFarmaceutyczna baza danychwolny dostęp
ClinicalKey nowej generacji medyczna platforma, która ułatwia studentom naukę i zamianę informacji w wiedzę. Na platformie jest dostęp do: ponad 220 podręczników wydawnictwa Elsevier w języku angielskim, ponad 85 000 obrazów z możliwością pobrania i wstawienia do prezentacji, ponad 850 filmów video, ponad 1500 streszczeń opisujących złożone jednostki chorobowe.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
E-libraryPlatforma E-library umożliwia elektroniczny dostęp do podręczników w języku polskim wydawnictwa Elsevier Urban & Partner z zakresu medycyny, rehabilitacji i dietetyki.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
Free Medical JournalsBaza danych czasopism medycznych; dostęp do abstraktów i pełnych tekstówwolny dostęp
Health Source – Consumer EditionBaza jest najbogatszą z dostępnych dla bibliotek na świecie kolekcją informacji z zakresu zdrowia publicznego. Obejmuje wiele tematów z dziedziny zdrowia, w tym nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. Health Source: Consumer Edition zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
Health Source: Nursing/Academic EditionBaza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
 Hindawi Hindawi publikuje recenzowane, czasopisma otwartego dostępu w dziedzinach takich jak medycyna, nauki ścisłe czy też nauki o społeczeństwie. wolny dostęp
MEDLINEMEDLINE zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i funkcji rozwijania terminów umożliwiających wyszukanie rekordów z ponad 5400 czasopism biomedycznych.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
PubMedPubMed dla medyków (Obejmuje ponad 26 milnionów cytowań literatury biomedycznej z bazy MEDLINE, w zeszytach życia i książek online. Cytaty mogą zawierać linki do tereści pełnotekstowych z PubMed Central i wydawców stron internetowych). Dostęp przez serwis www.openknowledgemaps.orgwolny dostęp
Scientific ResearchBaza czasopism akademickich, książek naukowych i materiałów konferencyjnych w dziedzinach nauki, techniki i medycynywolny dostęp
TermediaDostęp do 80% bazy medycznej Termedii (pełny dostęp jedynie dla lekarzy) w tym do: artykułów medycznych i biomedycznych, kalkulatorów medycznych, formularzy medycznych oraz możliwość śledzenia serwisów z branży medycznej min.: warto wiedzieć, lekarz POZ, dermatologia, gastroenterologia, onkologia, reumatologia, menedżer zdrowia.po założeniu konta
TVmedPlatforma TVmed stanowi kompleksową bibliotekę multimedialną i umożliwia użytkownikom udział w konferencjach on-line oraz zapoznawanie się z treściami różnorodnych publikacji o tematyce medycznej. Są wśród nich artykuły, wykłady, wywiady ze specjalistami i uznanymi autorytetami medycznymi, nagrania z konferencji dydaktycznych i naukowych, prezentacje konferencyjne i wiele innych materiałów dostępnych w formie plików video, audio bądź tekstowych, które można przeglądać on-line lub instalować na swoim komputerze.
Większość treści jest dostępna bezpłatnie. Z materiałów odpłatnych można korzystać, wnosząc niewielką, jednorazową lub abonamentową, opłatę.
po założeniu konta
Nazwa bazyInformacje o bazieDostępność
Baza Orzeczeń Sądu Najwyższego Zawiera orzeczenia Sądu Najwyższego.wolny dostęp
Baza Orzeczeń Trybunału KonstytucyjnegoZawiera wyroki oraz inne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wraz z uzasadnieniami.wolny dostęp
 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Pełnotekstowa baza orzeczeń Sądów Administracyjnych.wolny dostęp
Dzienniki UrzędoweBaza Dzienników Urzędowychwolny dostęp
EbscoPakiet 14 multidyscyplinarnych pełnotekstowych i bibliograficzno-abstraktowych baz danychLicencyjna, dostęp w sieci UTH
Elsevier – Science DirectElsevier jest światowym liderem w zakresie udostępniania informacji naukowych w dziedzinach takich jak medycyna, nauki ścisłe, nauki o życiu czy też nauki o społeczeństwie.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
 Eur-Lex  Urzędowa baza danych Wspólnot Europejskichwolny dostęp
HUDOCOrzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowiekawolny dostęp
InfoCuria – Orzecznictwo Trybunału SprawiedliwościOrzecznictwo Trybunału Sprawiedliwościwolny dostęp
Internetowa Baza TraktatowaInternetowa Baza Traktatowa MSZ (zwana  IBT) zawiera wykazy i teksty umów międzynarodowych, których Polska jest lub była stronąwolny dostęp
 Internetowy System Aktów Prawnych  Baza zawiera opisy wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskimwolny dostęp
JUREbaza danych stworzona przez Komisję Europejską zawierająca orzecznictwo dotyczące jurysdykcji w sprawach cywilnych i handlowych oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w innych państwach niż państwo, w którym wydano orzeczenie. Baza danych obejmuje również orzecznictwo dotyczące istotnych konwencji międzynarodowych (np. konwencji brukselskiej z 1968 roku, konwencji z Lugano z 1988 roku), a także orzecznictwo UE i państw członkowskich;wolny dostęp
JuriFastBaza danych orzecznictwa państw członkowskich dotyczącego stosowania przepisów prawa UE prowadzona przez Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Najwyższego Sądownictwa Administracyjnego Unii Europejskiej.wolny dostęp
Lex OmegaSystem Informacji PrawnejLicencyjna, dostęp w sieci UTH
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaBaza Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowiekawolny dostęp
Portal Orzeczeń Sądów PowszechnychZawiera orzeczeczenia Sądów Powszechnychwolny dostęp
Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w WarszawieZawiera orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawiewolny dostęp
ScopusScopus – to baza wielodziedzinowa (wydawcy Elsevier) o charakterze abstraktowo-referencyjnym.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
SpringerZbiór pełnotesktowych czasopism elektronicznych wydawnictwa Springer.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
Web of Science Core CollectionWeb of Science to pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, tworzonych przez Thomson Reuters Corporation, obejmujących wiele dziedzin nauki.Licencyjna, dostęp w sieci UTH
WileyBaza artykułów z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.Licencyjna, dostęp w sieci UTH

Bazy subskrypcyjne

Bazy Open Access (w otwartym dostępie)

Czasopisma drukowane w zbiorach biblioteki UTH : znajdziesz tutaj


Czasopisma elektroniczne w otwartym dostępie:

Źródła elektroniczne:

Organizacje i Instytucje, Stowarzyszenia

Międzynarodowe Instytucje i Organizacje

Serwisy

Repozytoria

Fora, Blogi

Blogi polskie

Blogi zagraniczne

Bazy subskrypcyjne

Bazy Open Access (w otwartym dostępie)

Źródła elektroniczne:

Czasopisma drukowane w zbiorach biblioteki UTH : znajdziesz  tutaj

Czasopisma i Zeszyty naukowe w otwartym dostępie:

Książki w otwartym dostępie:

Instytucje państwowe, Organizacje, Stowarzyszenia, Fundacje

Serwisy

Repozytoria

Fora, blogi