Biblioteka Główna

Darczyńcy i sponsorzy

Szanowni Państwo 

Osoby, które pragną przekazać do Biblioteki książki, czasopisma lub inne druki proszone są o kontakt z Panią kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowywania Druków Zwartych mgr Agnieszką Kazana tel. +48 48 361​ 7901 e-mail: agnieszka.kazana@uthrad.pl 

Dary przyjmowane są od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń lub innych darczyńców. 

Darczyńcom i sponsorom w zamian za udzieloną pomoc finansową lub rzeczową oferujemy w zależności od wartości udzielonego wsparcia: 

 • pakiet usług reklamowo-promocyjnych, 
 • zwiedzanie gmachu Biblioteki, 
 • udostępnienie pomieszczeń na zorganizowanie spotkania, koncertu, eventu branżowego/artystycznego, prezentacji, konferencji itp., 
 • udostępnienie przestrzeni BG na zorganizowanie wystawy, spotkania, sesji zdjęciowej. 

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Biblioteki Głównej  

Prosimy o kontakt z sekretariatem Biblioteki Głównej tel. 48 361 7900 e-mail: bibl@uthrad.pl 

Prosimy o przygotowanie informacji na temat ofiarowanych materiałów: ich ilości, tematyki, stanu zachowania. Będziemy również wdzięczni za przygotowanie spisu szczegółowego, zawierającego autora, tytuł, miejsce i rok wydania publikacji. 

Biblioteka zastrzega sobie prawo dokonania selekcji otrzymanych darów oraz przekazania ich innym bibliotekom. Podstawą selekcji materiałów są kryteria określone w zasadach zarządzania zasobami, w tym przyjętej w bibliotece polityce gromadzenia. Należą do nich: 

 • niezgodność tematyki z profilem gromadzenia zbiorów, 
 • niska wartość naukowa i dydaktyczna, 
 • nieaktualne treści dokumentów, 
 • mało znany język publikacji, 
 • liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu, 
 • zły stan fizyczny publikacji, w tym jej niekompletność. 

Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które dotychczas wsparły działalność Biblioteki Głównej UTH Rad. 

Szczególne podziękowania kierujemy do darczyńców, którzy wzbogacili księgozbiór Biblioteki Głównej w 2021 roku: 

 • władz Wydziału Prawa i Administracji: Szanownej Pani Dziekan dr hab. Joanny Smarż, prof. UTH Rad. i Szanownego Pana Prodziekana dr Pawła Świtala, 
 • władz Wydziału Ekonomii i Finansów – Szanownej Pani Dziekan dr hab. Marzanny Lament, 
 • Szanownego Pana dr hab. n. med. Andrzeja Krupienicza, prof. UTH Rad. 
 • Szanownego Pana dr n. med. Roberta Wiraszko, onkologa klinicznego 
 • Biblioteki Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

Każdy dar podarowany Bibliotece, jest przyjmowany z wdzięcznością. Wzbogaca on Bibliotekę uniwersytecką i podnosi wartość jej zbiorów a także wspiera zakres potencjalnych badań naukowych.