Biblioteka Główna

Katalogi

Katalog Integro

Baza książek i czasopism gromadzonych w Bibliotece UTH – instrukcja korzystania

Katalog Rosa
Bibliograficzne bazy opracowywane w Bibliotece UTH

Dostęp do wyszukiwarki naukowej EDS
Dostęp w sieci UTH oraz z poza sieci UTH po uprzednim kontakcie z bibliotekarzem : bibl@uthrad.pl