Biblioteka Główna

Zaproponuj książkę

 Zapraszamy do współpracy pracowników i studentów URad. w zakresie doboru i zakupu książek w wersji drukowanej.

Możecie Państwo wnioskować o zakup wydawnictw, które uznacie za niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego.

Książkę można zamówić poprzez formularz