Biblioteka Główna

O Bibliotece

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Chrobrego 33, 26-600 RADOM

Dzieje Biblioteki Głównej UTH, związane są z historią Uczelni i etapami jej rozwoju, a początki jej działalności sięgają 1950 r., choć uroczyste otwarcie Biblioteki wówczas Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej nastąpiło dopiero w 1966 r. Biblioteka stanowi świadectwo faktycznych działań władz uczelni na rzecz tworzenia optymalnych warunków do nauki i pracy naukowej i wraz ze środowiskiem podlega permanentnym zmianom. Misją biblioteki jest satysfakcja użytkownika oraz zaspokojenie jego obecnych i przyszłych potrzeb. Biblioteka wspiera proces dydaktyczny i badania naukowe prowadzone we własnej uczelni oraz środowisku naukowym miasta, oferując najlepszej jakości usługi informacyjne w oparciu o odpowiednio przygotowaną kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Zapewniając dostęp do wyselekcjonowanych źródeł wiedzy, kształci w zakresie wyszukiwania informacji. Powszechny dostęp do zasobów wiedzy oraz umiejętność krytycznej oceny materiałów informacyjnych ma pomóc użytkownikom aktywnie i twórczo uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Biblioteka Główna UTH Radom będąc przedmiotem ocen wielokrotnie udowadniała swoją przydatność i wartość dla Uczelni. Jest bowiem wysoko oceniana przez Państwowe Komisje Akredytacyjne jako” ośrodek pracy o najwyższych standardach światowych…”, osiąga bardzo dobre miejsca w rankingach „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. W 2008 roku została Liderem Regionu w dziedzinie Edukacja – Sektor Publiczny.

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę Główną jest zgodny z tematyką prowadzonych w Uczelni badań i kierunków studiów. Podstawowe rodzaje zbiorów to: książki (drukowane i elektroniczne), czasopisma (drukowane i elektroniczne), zbiory specjalne (normy, opisy patentowe, literatura techniczno-handlowa, prace naukowo-badawcze oraz rozprawy doktorskie, których obrona odbyła się w Politechnice Radomskiej i obecnym UTH). W Bibliotece zgromadzono ponad 195.000 woluminów książek, 40.000 zbiorów specjalnych i 1300 tytułów czasopism, w tym w prenumeracie na 2021 rok 154 tytułów czasopism tradycyjnych. Źródłem informacji o księgozbiorze jest katalog komputerowy. Sposób korzystania ze zbiorów określa Regulamin Biblioteki.

Na działalność biblioteki wywierają duży wpływ nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Komputeryzacja objęła wszystkie czynności bibliotekarskie: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informację naukową. Nowoczesny komputerowy system zabezpiecza książki i czasopisma przed kradzieżą. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz dostęp do:

 • cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA, która udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma
 • systemu informacji prawnej LEX OMEGA – profesjonalnej platformy dla prawników, która zapewnia dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego jest jedną z najbardziej nowoczesnych bibliotek naukowych w Polsce. Posiada 110 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i komputerowych baz danych. Do dyspozycji czytelników jest 265 miejsc w czytelniach. Jako pierwsza w Polsce uruchomiła Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz Elektroniczny Punkt Informacji Patentowej. Wyposażona jest w stanowisko multimedialne, podłączone do telewizji cyfrowej.

Biblioteka bez barier

Budynek Biblioteki Głównej  jest przystosowany architektonicznie i sprzętowo do obsługi osób niepełnosprawnych, a katalog biblioteczny PROLIB www spełnia standardy WCAG 2.0.

Rozwiązania architektoniczne

Budynek Biblioteki Głównej został zaprojektowany z myślą o wszystkich użytkownikach, również tych z niepełnosprawnością ruchową.

Przed biblioteką zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oprócz schodów, prowadzi pochylnia. Na piętro można dostać się windą.

W bibliotece znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Sprzęt i programy

I. Specjalistyczne wyposażenie stanowisk dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stanowiska ze sprzętem specjalistycznym dla osób niewidomych i słabowidzących znajdują się na I piętrze w Pokojach Cichej Nauki w Czytelni Książek i Czasopism.

Wyposażenie:

 •  powiększalnik stacjonarny Merlin Elite HD OCR wyposażony w monitor FullHD i funkcję czytania tekstu OCR,
 •  powiększona klawiatura Dolphin Large Print Keyboard,
 •  linijka brajlowska Brailliant 40,
 •  drukarka brajlowska EmBraille ,
 •  na komputerze zainstalowany jest Program SuperNova Powiększająca i ScreenReader,
 •  przenośne lupy elektroniczne: Explore 5 z wyświetlaczem HD,
 •  lupy optyczne : Ergo-Lux MP Mobil,
 •  liniał optyczny 1,5 x, 200 x 35 mm.

Na stanowiskach zainstalowany jest program ABBYY FineReader jako narzędzie do pracy z plikami PDF, które umożliwiają pracę z dowolnym typem dokumentów cyfrowych, jak i zeskanowanych wersji papierowych ułatwiając cyfryzację, pobieranie, edytowanie, ochronę i udostępnianie dokumentów każdego typu oraz wspólną pracę nad nimi.

 II. Specjalistyczne wyposażenie stanowisk dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na I piętrze w Czytelni Książek i Czasopism oraz Czytelni Internetowej.

Wyposażenie:

 •  KidTrack – specjalistyczna mysz komputerowa typu trackball,
 •  klawiatura z powiększonymi klawiszami BigKeys LX,
 •  stoliki regulowane przystosowane także dla osób na wózkach inwalidzkich 
 •  krzesła regulowane dla osób niepełnosprawnych .

Regulamin udostępniania

Zasady korzystania ze stanowisk wyposażonych w sprzęt specjalistyczny znajdujący się w Pokojach Cichej Nauki dla osób niewidomych i słabowidzących oraz stanowisk dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Bibliotece Głównej UTH Radom.

 1.  Pokoje Cichej Nauki wyposażone w sprzęt specjalistyczny udostępniane są wyłącznie osobom niewidzącym i słabowidzącym.
 2.  Stanowiska komputerowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo udostępniane są wyłącznie osobom niepełnosprawnym ruchowo.
 3.  Użytkownicy niepełnosprawni obsługiwani są poza kolejnością.
 4.  Klucz do Pokoi Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny użytkownik otrzymuje od bibliotekarza dyżurującego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczaniu.
 5.  Użytkownik Pokoju Cichej Nauki wyposażonego w sprzęt specjalistyczny odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji.
 6.  Z Pokoi Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny można korzystać w godzinach pracy Biblioteki i nie wolno ich samowolnie odstępować innym osobom.
 7.  W Pokojach Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny można korzystać z dokumentów bibliotecznych oraz materiałów własnych. Nie wolno korzystać z własnego sprzętu komputerowego.
 8.  Korzystającym ze stanowisk komputerowych dla osób niepełnosprawnych zabrania się wprowadzania zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych oraz podejmowania działań, które mogą spowodować ich dewastację lub uszkodzenie
 9.  Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez użytkownika w Pokojach Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny.
 10.  Pomocy w wyszukiwaniu informacji katalogowych udzielają Bibliotekarze dyżurujący oraz pracownicy Oddziału Informacji Naukowej.
 11.  Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Głównej, przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz decyzji Dyrektora Biblioteki Głównej.

Biblioteka w liczbach

0
woluminów książek
0
tytułów czasopism
0
tytułów czasopism w prenumeracie 2021r.
0
zbiorów specjalnych