Biblioteka Główna

RODO

Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) – prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece Głównej UTH Radom.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH Radom) z siedzibą przy ul. Malczewskiego 29 w Radomiu (26-600), tel.: 48 361 70 00, adres e-mail: ado@uthrad.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w UTH Radom powołanym przez Administratora Danych Osobowych jest mgr Michał Czyżewicz (dane kontaktowe: tel. 48 361 702 4 e-mail: iodo@uthrad.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w systemie biblioteczno-informacyjnym są przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z zasobów bibliotecznych, w szczególności w związku z działaniami ewidencyjnymi oraz związanymi z procesem zakładania i obsługi konta bibliotecznego. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze użytkowników zasobów bibliotecznych jest Biblioteka Główna UTH Radom.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zaprzestania korzystania z usług Biblioteki Głównej UTH Radom,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, o ile nie ma Pani/Pan żadnych zobowiązań wobec Biblioteki Głównej UTH Radom,
  7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 7086, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych oznacza brak możliwości korzystania z usług Biblioteki Głównej UTH Radom.