Biblioteka Główna

Biblioteka bez barier

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej  jest przystosowany architektonicznie i sprzętowo do obsługi osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a katalog biblioteczny INTEGRO www spełnia standardy WCAG 2.0.

Rozwiązania architektoniczne

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej został zaprojektowany z myślą o wszystkich użytkownikach, również tych z niepełnosprawnością ruchową tworząc tym samym funkcjonalną przestrzeń biblioteczną i środowisko przyjazne wszystkim.

Przed biblioteką zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla pojazdów osób  z niepełnosprawnościami. Do budynku oprócz schodów, prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Na wyższą kondygnację osoby te mogą dostać się windą wewnętrzną. Wejście do budynku oraz przestrzeń strefy Wolnego Dostępu nie ma progów, co ułatwia poruszanie się. Dodatkowo dla sób niewidomych na wszystkich pomieszczeniach umieszczono napisy informacyjne w alfabecie Braille’a. W bibliotece znajduje się również specjalnie przystosowana toaleta dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Z myślą o Czytelnikach z niepełnosprawnością ruchową a także Czytelnikach z dysfunkcją wzroku, Biblioteka zapewniła dostęp do stanowisk wspomagających, wyposażonych w sprzęt specjalistyczny, ułatwiający zdobywanie wiedzy i odtwarzanie informacji oraz korzystania z jej zasobów. Natomiast pracownicy Biblioteki służą pomocą w znalezienie tych informacji oraz dostarczeniu potrzebnych im materiałów.

Sprzęt i programy

I. Specjalistyczne wyposażenie stanowisk dla osób z dysfunkcją wzroku.

Stanowiska ze sprzętem specjalistycznym dla osób niewidomych i słabowidzących znajdują się na I piętrze w Pokojach Cichej Nauki w Czytelni Książek i Czasopism.

Wyposażenie:

 • powiększalnik stacjonarny Merlin Elite HD OCR wyposażony w monitor FullHD i funkcję czytania tekstu OCR,
 • zestaw komputerowy z zainstalowanym programem SuperNova – powiększającym, udźwiękawiającym i ubrajlawiającym środowisko Windows
 • powiększona klawiatura Dolphin Large Print Keyboard,
 • linijka brajlowska Brailliant 40,
 • drukarka brajlowska EmBraille ,
 • przenośne lupy elektroniczne: Explore 5 z wyświetlaczem HD,
 • lupy optyczne : Ergo-Lux MP Mobil,
 • liniał optyczny
 • słuchawki HD.
  Na stanowiskach zainstalowany jest program ABBYY FineReader jako narzędzie do pracy z plikami PDF, które umożliwiają pracę z dowolnym typem dokumentów cyfrowych, jak i zeskanowanych wersji papierowych ułatwiając cyfryzację, pobieranie, edytowanie, ochronę i udostępnianie dokumentów każdego typu oraz wspólną pracę nad nimi.

 II. Specjalistyczne wyposażenie stanowisk dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na I piętrze w Czytelni Książek i Czasopism oraz Czytelni Baz Danych.

Wyposażenie:

 •  KidTrack – specjalistyczna mysz komputerowa typu trackball,
 •  klawiatura z powiększonymi klawiszami BigKeys LX,
 • skaner współpracujący z oprogramowaniem OCR (rozpoznawanie tekstu),
  drukarka
 •  stoliki regulowane przystosowane także dla osób na wózkach inwalidzkich
 •  krzesła regulowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Regulamin udostępniania

Zasady korzystania ze stanowisk wyposażonych w sprzęt specjalistyczny znajdujący się w Pokojach Cichej Nauki dla osób z dysfunkcją wzroku oraz stanowisk dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Bibliotece Uniwersyteckie URad.

 1. Pokoje Cichej Nauki wyposażone w sprzęt specjalistyczny udostępniane są wyłącznie osobom niewidomym i słabowidzącym.
 2. Stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową udostępniane są wyłącznie osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Użytkownicy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami obsługiwani są poza kolejnością.
 4. Klucz do Pokoi Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny użytkownik otrzymuje od bibliotekarza dyżurującego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczaniu.
 5. Użytkownik Pokoju Cichej Nauki wyposażonego w sprzęt specjalistyczny odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji.
 6. Z Pokoi Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny można korzystać w godzinach pracy Biblioteki i nie wolno ich samowolnie odstępować innym osobom.
 7. W Pokojach Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny można korzystać z dokumentów bibliotecznych oraz materiałów własnych. Nie wolno korzystać z własnego sprzętu komputerowego.
 8. Korzystającym ze stanowisk komputerowych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zabrania się wprowadzania zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych oraz podejmowania działań, które mogą spowodować ich dewastację lub uszkodzenie
 9. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez użytkownika w Pokojach Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny.
 10. Pomocy w wyszukiwaniu informacji katalogowych udzielają Bibliotekarze dyżurujący oraz  pracownicy Oddziału Informacji Naukowej.
 11. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej, przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego oraz decyzji Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.