Biblioteka Główna

Biblioteka bez barier

Budynek Biblioteki Głównej  jest przystosowany architektonicznie i sprzętowo do obsługi osób niepełnosprawnych, a katalog biblioteczny INTEGRO www spełnia standardy WCAG 2.0.

Rozwiązania architektoniczne

Budynek Biblioteki Głównej został zaprojektowany z myślą o wszystkich użytkownikach, również tych z niepełnosprawnością ruchową tworząc tym samym funkcjonalną przestrzeń biblioteczną i środowisko przyjazne wszystkim.

Przed biblioteką zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oprócz schodów, prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Na wyższą kondygnację osoby te mogą dostać się windą wewnętrzną. Wejście do budynku oraz przestrzeń strefy Wolnego Dostępu nie mają progów, co usprawnia poruszanie się osobom z dysfunkcją ruchu. W bibliotece znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Z myślą o Czytelnikach niepełnosprawnych ruchowo a także Czytelnikach z dysfunkcją wzroku, Biblioteka zapewniła dostęp do stanowisk wspomagających, wyposażonych w sprzęt specjalistyczny, ułatwiający zdobywanie wiedzy i odtwarzanie informacji oraz korzystania z jej zasobów. Natomiast pracownicy Biblioteki służą pomocą w znalezienie tych informacji oraz dostarczeniu potrzebnych im materiałów.

Sprzęt i programy

I. Specjalistyczne wyposażenie stanowisk dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stanowiska ze sprzętem specjalistycznym dla osób niewidomych i słabowidzących znajdują się na I piętrze w Pokojach Cichej Nauki w Czytelni Książek i Czasopism.

Wyposażenie:

 •  powiększalnik stacjonarny Merlin Elite HD OCR wyposażony w monitor FullHD i funkcję czytania tekstu OCR,
 • zestaw komputerowy z zainstalowanym programem SuperNova Powiększająca ScreenReader,
 •  powiększona klawiatura Dolphin Large Print Keyboard,
 •  linijka brajlowska Brailliant 40,
 •  drukarka brajlowska EmBraille ,
 •  przenośne lupy elektroniczne: Explore 5 z wyświetlaczem HD,
 •  lupy optyczne : Ergo-Lux MP Mobil,
 •  liniał optyczny 1,5 x, 200 x 35 mm.

Na stanowiskach zainstalowany jest program ABBYY FineReader jako narzędzie do pracy z plikami PDF, które umożliwiają pracę z dowolnym typem dokumentów cyfrowych, jak i zeskanowanych wersji papierowych ułatwiając cyfryzację, pobieranie, edytowanie, ochronę i udostępnianie dokumentów każdego typu oraz wspólną pracę nad nimi.

 II. Specjalistyczne wyposażenie stanowisk dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na I piętrze w Czytelni Książek i Czasopism oraz Czytelni Internetowej.

Wyposażenie:

 •  KidTrack – specjalistyczna mysz komputerowa typu trackball,
 •  klawiatura z powiększonymi klawiszami BigKeys LX,
 • skaner współpracujący z oprogramowaniem OCR (rozpoznawanie tekstu),
  drukarka
 •  stoliki regulowane przystosowane także dla osób na wózkach inwalidzkich 
 •  krzesła regulowane dla osób niepełnosprawnych .

Regulamin udostępniania

Zasady korzystania ze stanowisk wyposażonych w sprzęt specjalistyczny znajdujący się w Pokojach Cichej Nauki dla osób niewidomych i słabowidzących oraz stanowisk dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Bibliotece Głównej UTH Radom.

 1.  Pokoje Cichej Nauki wyposażone w sprzęt specjalistyczny udostępniane są wyłącznie osobom niewidzącym i słabowidzącym.
 2.  Stanowiska komputerowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo udostępniane są wyłącznie osobom niepełnosprawnym ruchowo.
 3.  Użytkownicy niepełnosprawni obsługiwani są poza kolejnością.
 4.  Klucz do Pokoi Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny użytkownik otrzymuje od bibliotekarza dyżurującego po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczaniu.
 5.  Użytkownik Pokoju Cichej Nauki wyposażonego w sprzęt specjalistyczny odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji.
 6.  Z Pokoi Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny można korzystać w godzinach pracy Biblioteki i nie wolno ich samowolnie odstępować innym osobom.
 7.  W Pokojach Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny można korzystać z dokumentów bibliotecznych oraz materiałów własnych. Nie wolno korzystać z własnego sprzętu komputerowego.
 8.  Korzystającym ze stanowisk komputerowych dla osób niepełnosprawnych zabrania się wprowadzania zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych oraz podejmowania działań, które mogą spowodować ich dewastację lub uszkodzenie
 9.  Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez użytkownika w Pokojach Cichej Nauki wyposażonych w sprzęt specjalistyczny.
 10.  Pomocy w wyszukiwaniu informacji katalogowych udzielają Bibliotekarze dyżurujący oraz pracownicy Oddziału Informacji Naukowej.
 11.  Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Głównej, przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym oraz decyzji Dyrektora Biblioteki Głównej.