Biblioteka Główna

Prenumerowane czasopisma

Czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej z ostatnich pięciu lat są udostępniane na miejscu w Czytelni Książek i Czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej. Starsze roczniki znajdują się w magazynie, a zamówienia na ich udostępnianie należy składać u dyżurnego bibliotekarza. Informacja o czasopismach tradycyjnych prenumerowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką , znajduje się w katalogu INTEGRO. Sprawdzamy tam zasób i lokalizację danego tytułu.

Zamówienia na prenumeratę nowych tytułów czasopism należy składać do Kierownika Oddziału Wydawnictw Ciągłych, w formie pisemnej, do dnia 31 sierpnia, według następujących zasad:

 • czasopisma polskie – zgłaszają pracownicy Uczelni
 • czasopisma zagraniczne – zgłaszają Wydziały Uczelni, zapewniając odpowiednie środki finansowe na realizację prenumeraty

Czasopisma prenumerowane w 2023 roku

 1. Analityka
 2. Architektura i Biznes
 3. Architektura Murator
 4. Atest
 5. AutoExpert
 6. Auto Moto Serwis
 7. Automatyka. Podzespoły. Aplikacje
 8. Bank
 9. Bezpieczeństwo Pracy
 10. Chemia i Biznes : rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej
 11. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
 12. Controlling i Zarządzanie
 13. Dermatologia Praktyczna
 14. Design Alive
 15. Digital Camera
 16. Dziennik Gazeta Prawna
 17. Echo Dnia
 18. Edukacja Wczesnoszkolna : zeszyty kieleckie
 19. Ekonomista
 20. Elektronika dla Wszystkich
 21. Elektronika Praktyczna
 22. Energetyka
 23. Energia i Recykling
 24. Finanse Komunalne
 25. Finanse Publiczne
 26. Fizjoterapia Polska
 27. Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 28. Gazeta Bankowa
 29. Gazeta Ubezpieczeniowa
 30. Gazeta Wyborcza
 31. Geriatria
 32. Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 33. Gospodarka Wodna
 34. Inżynier Budownictwa
 35. Inżynieria i Budownictwo
 36. Inżynieria Materiałowa
 37. Izolacje
 38. Kontrola Państwowa
 1. Kosmetologia Estetyczna
 2. Linux Magazine
 3. Logistyka a Jakość
 4. Logistyka MT
 5. LNE
 6. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 7. Mały Rocznik Statystyczny
 8. Marketing i Rynek
 9. Matematyka
 10. Mechanik
 11. Monitor Prawniczy
 12. Motor
 13. MP Medycyna Praktyczna. Pediatria
 14. Murator
 15. Napędy i Sterowanie
 16. Newsweek Polska
 17. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 18. Ochrona przed Korozją
 19. Opakowanie
 20. Orzecznictwo Sądów Polskich
 21. Palestra
 22. Paliwa Płynne
 23. Państwo i Prawo
 24. Pediatria po Dyplomie
 25. Personel i Zarządzanie
 26. Polimery Tworzywa Wielkocząsteczkowe
 27. Polish Journal of Cosmetology
 28. Polityka Społeczna
 29. Postępy Fitoterapii
 30. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 31. Praca Socjalna
 32. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
 33. Praktyczna Ortopedia i Traumatologia
 34. Prawo Asekuracyjne
 35. Problemy Jakości
 36. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 37. Promotor BHP
 38. Przegląd Biblioteczny
 39. Przegląd Budowlany
 1. Przegląd Elektrotechniczny
 2. Przegląd Komunikacyjny
 3. Przegląd Legislacyjny
 4. Przegląd Mechaniczny
 5. Przegląd Mleczarski
 6. Przegląd Organizacji
 7. Przegląd Podatkowy
 8. Przegląd Podatków Lokalnych i Funduszy Samorządowych
 9. Przegląd Prawa Handlowego + Glosa
 10. Przegląd Prawa Publicznego
 11. Przegląd Sądowy
 12. Przegląd Telekomunikacyjny
 13. Przemysł Chemiczny
 14. Przemysł Spożywczy
 15. Przewodnik Projektanta
 16. Rachunkowość
 17. Rehabilitacja Medyczna
 18. Rehabilitacja w Praktyce
 19. Rejent
 20. Rocznik Demograficzny
 21. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego
 22. Rocznik Statystyczny Przemysłu
 23. Rocznik Statystyczny Rolnictwa
 24. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej
 25. Rocznik Statystyczny Województw
 26. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 27. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 28. Rynek Turystyczny
 29. Rzeczpospolita
 30. Samorząd Terytorialny
 31. Standardy Medyczne. Pediatria
 32. Studia Regionalne i Lokalne
 33. Transport Miejski i Regionalny
 34. Tribologia
 35. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle : tworzywa polimerowe w nauce i praktyce
 36. Wiadomości Chemiczne