Biblioteka Główna

Prenumerowane czasopisma

Czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej z ostatnich pięciu lat są udostępniane na miejscu w Czytelni Książek i Czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej. Starsze roczniki znajdują się w magazynie, a zamówienia na ich udostępnianie należy składać u dyżurnego bibliotekarza. Informacja o czasopismach tradycyjnych prenumerowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką , znajduje się w katalogu INTEGRO. Sprawdzamy tam zasób i lokalizację danego tytułu.

Zamówienia na prenumeratę nowych tytułów czasopism należy składać do Kierownika Oddziału Wydawnictw Ciągłych, w formie pisemnej, do dnia 31 sierpnia, według następujących zasad:

 • czasopisma polskie – zgłaszają pracownicy Uczelni
 • czasopisma zagraniczne – zgłaszają Wydziały Uczelni, zapewniając odpowiednie środki finansowe na realizację prenumeraty

Czasopisma prenumerowane w 2024 roku

 1. Architektura i Biznes
 2. Architektura Murator
 3. Atest
 4. AutoExpert
 5. Auto Moto Serwis
 6. Automatyka
 7. Bank
 8. Beauty Forum
 9. Bezpieczeństwo Pracy
 10. Charaktery
 11. Chemia i Biznes. Chemia. Tworzywa. Budownictwo
 12. Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja
 13. Controlling i Zarządzanie
 14. Dermatologia Praktyczna
 15. Design Alive
 16. Digital Camera
 17. Dziennik Gazeta Prawna
 18. Echo Dnia Radom
 19. Edukacja Wczesnoszkolna : zeszyty kieleckie
 20. Ekonomista
 21. Elektronika dla Wszystkich
 22. Elektronika Praktyczna
 23. Energetyka
 24. Energia i Recykling
 25. Finanse Komunalne
 26. Finanse Publiczne
 27. Fizjoterapia Polska
 28. Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 29. Gazeta Bankowa
 30. Gazeta Ubezpieczeniowa
 31. Gazeta Wyborcza
 32. Geriatria
 33. Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 34. Gospodarka Wodna
 35. Integracja Sensoryczna
 36. Inżynier Budownictwa
 37. Inżynieria i Budownictwo
 38. Inżynieria Materiałowa
 1. Izolacje
 2. Kontrola Państwowa
 3. Kosmetologia Estetyczna
 4. Kosmetyki i Detergenty
 5. Linux Magazine
 6. Logistyka a Jakość
 7. Logistyka MT
 8. LNE
 9. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 10. Marketing i Rynek
 11. Materiały Budowlane
 12. Mechanik
 13. Monitor Prawniczy
 14. Motor
 15. MP Medycyna Praktyczna. Pediatria
 16. Murator
 17. Napędy i Sterowanie
 18. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 19. Ochrona przed Korozją
 20. Opakowanie
 21. Orzecznictwo Sądów Polskich
 22. Palestra
 23. Paliwa Płynne
 24. Państwo i Prawo
 25. Pediatria po Dyplomie
 26. Personel i Zarządzanie
 27. Polimery
 28. Polish Journal of Cosmetology
 29. Polityka Społeczna
 30. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 31. Praca Socjalna
 32. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
 33. Prawo Asekuracyjne
 34. Problemy Jakości
 35. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 36. Promotor BHP
 37. Przegląd Biblioteczny
 38. Przegląd Budowlany
 39. Przegląd Elektrotechniczny
 1. Przegląd Komunikacyjny
 2. Przegląd Legislacyjny
 3. Przegląd Organizacji
 4. Przegląd Podatkowy
 5. Przegląd Podatków Lokalnych i Funduszy Samorządowych
 6. Przegląd Prawa Handlowego + Glosa
 7. Przegląd Prawa Publicznego
 8. Przegląd Sądowy
 9. Przegląd Telekomunikacyjny
 10. Przemysł Chemiczny
 11. Przemysł Spożywczy
 12. Przewodnik Projektanta
 13. Rachunkowość
 14. Rehabilitacja Medyczna
 15. Rehabilitacja w Praktyce
 16. Rejent
 17. Rocznik Demograficzny
 18. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego
 19. Rocznik Statystyczny Przemysłu
 20. Rocznik Statystyczny Rolnictwa
 21. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej
 22. Rocznik Statystyczny Województw
 23. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 24. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 25. Rynek Kolejowy
 26. Rynek Turystyczny
 27. Rzeczpospolita
 28. Samorząd Terytorialny
 29. Świat Przemysłu Kosmetycznego
 30. Transport Miejski i Regionalny
 31. Tribologia
 32. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle
 33. Weranda
 34. Wiadomości Chemiczne
 35. Wiadomości Elektrotechniczne
 36. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
 37. Życie Szkoły