Biblioteka Główna

Prenumerowane czasopisma

Czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej z ostatnich pięciu lat są udostępniane na miejscu w Czytelni Głównej Książek i Czasopism BG. Starsze roczniki znajdują się w magazynie, a zamówienia na ich udostępnianie należy składać u dyżurnego bibliotekarza. Informacja o czasopismach tradycyjnych prenumerowanych przez Bibliotekę Główną , znajduje się w katalogu OPAC. Sprawdzamy tam zasób i lokalizację danego tytułu.

Zamówienia na prenumeratę nowych tytułów czasopism należy składać do Kierownika Oddziału Wydawnictw Ciągłych, w formie pisemnej, do dnia 31 sierpnia, według następujących zasad:

 • czasopisma polskie – zgłaszają pracownicy Uczelni
 • czasopisma zagraniczne – zgłaszają Wydziały Uczelni, zapewniając odpowiednie środki finansowe na realizację prenumeraty

Czasopisma prenumerowane w 2021 roku

 1. Analityka
 2. Architektura i Biznes
 3. Architektura Murator
 4. Art. In America
 5. Artforum
 6. Artysta i Sztuka
 7. Atest
 8. AutoExpert
 9. Auto Moto Serwis
 10. Automatyka
 11. Bank
 12. Bank i Kredyt
 13. Bezpieczeństwo Pracy
 14. Bibliotekarz
 15. Bliżej Przedszkola
 16. Chemia i Biznes
 17. Chemia i Biznes : rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej
 18. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
 19. Coaching
 20. Cogito
 21. Controlling i Zarządzanie
 22. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
 23. Design Alive
 24. Digital Camera
 25. Dziennik Gazeta Prawna
 26. Echo Dnia
 27. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 28. Edukacja Wczesnoszkolna : zeszyty kieleckie
 29. Ekonomista
 30. Elektronika dla Wszystkich
 31. Elektronika Praktyczna
 32. Energetyka
 33. Fashion
 34. Fibres &Textiles in Eastern Europe
 35. Finanse Komunalne
 36. Finanse Publiczne
 37. Fizjoterapia Polska
 38. Foto Kurier
 39. Fotografia Masterclass
 40. Gaz, Woda I Technika Sanitarna
 41. Gazeta Bankowa
 42. Gazeta Ubezpieczeniowa
 43. Gazeta Wyborcza
 44. Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 45. Gospodarka Mięsna
 46. Gospodarka Narodowa
 47. Gospodarka Wodna
 48. Guliwer
 49. Holistic Health
 50. Hutnik
 51. Inżynieria i Budownictwo
 52. Inżynieria Materiałowa
 1. Kaizen
 2. Komputer Świat
 3. Kontrola Państwowa
 4. Kosmetologia Estetyczna
 5. Kultura i Społeczeństwo
 6. Kunstforum International
 7. L’Officiel Paris
 8. Linux Magazine
 9. Logistyka a Jakość
 10. Logistyka MT
 11. Ładny Dom
 12. M jak Mieszkanie
 13. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 14. Mały Rocznik Statystyczny
 15. Marketing I Rynek
 16. Matematyka
 17. Mechanik
 18. Medycyna Sportowa
 19. Monitor Księgowego
 20. Monitor Prawniczy
 21. Motor
 22. Murator
 23. Napędy I Sterowanie
 24. National Geographic Traveler
 25. Newsweek Polska
 26. Niepełnosprawność I Rehabilitacja
 27. Nieruchomości
 28. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 29. Ochrona przed Korozją
 30. Opakowanie
 31. Palestra
 32. Paliwa Płynne
 33. Pamiętnik Literacki
 34. Państwo I Prawo
 35. Paragraf na Drodze
 36. PC Format
 37. Personel i Zarządzanie
 38. Pielęgniarstwo XXI Wieku
 39. Polimery Tworzywa Wielkocząsteczkowe
 40. Polish Journal of Cosmetology
 41. Polityka Społeczna
 42. Postępy Fitoterapii
 43. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 44. Praca Socjalna
 45. Prawo Asekuracyjne
 46. Problemy Jakości
 47. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 48. Przegląd Biblioteczny
 49. Przegląd Budowlany
 50. Przegląd Elektrotechniczny
 51. Przegląd Humanistyczny
 52. Przegląd Komunikacyjny
 1. Przegląd Legislacyjny
 2. Przegląd Mechaniczny
 3. Przegląd Mleczarski
 4. Przegląd Odlewnictwa
 5. Przegląd Organizacji
 6. Przegląd Podatkowy
 7. Przegląd Podatków Lokalnych i Funduszy Samorządowych
 8. Przegląd Prawa Handlowego + Glosa
 9. Przegląd Sądowy
 10. Przegląd Sejmowy
 11. Przegląd Spawalnictwa
 12. Przegląd Telekomunikacyjny
 13. Przegląd Włókienniczy Włókno, Odzież, Skóra
 14. Przegląd Zbożowo-Młynarski
 15. Przemysł Chemiczny
 16. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
 17. Przemysł Spożywczy
 18. Rachunkowość
 19. Real Estate Manager
 20. Rehabilitacja Medyczna
 21. Rehabilitacja w Praktyce
 22. Rejent
 23. Rocznik Demograficzny
 24. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego
 25. Rocznik Statystyczny Przemysłu
 26. Rocznik Statystyczny Rolnictwa
 27. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej
 28. Rocznik Statystyczny Województw
 29. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 30. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny
 31. Rynek Turystyczny
 32. Rzeczpospolita
 33. Samorząd Terytorialny
 34. Studia Prawnicze
 35. Studia Regionalne I Lokalne
 36. Świat Butów
 37. Technika Chłodnicza I Klimatyzacja
 38. Technika Transportu Szynowego
 39. Transport Miejski I Regionalny
 40. Tribologia
 41. Tribologie und Schmierungstechnik
 42. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle : tworzywa polimerowe w nauce i praktyce
 43. Wiadomości Chemiczne
 44. Wiadomości Elektrotechniczne
 45. Wiadomości Statystyczne
 46. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 47. Wychowanie w Przedszkolu
 48. Zeszyty metodyczne rachunkowości
 49. Zeszyty teoretyczne rachunkowości
 50. Żywność Nauka Technologia Jakość