Biblioteka Główna

Prenumerowane czasopisma

Czasopisma polskie i zagraniczne w wersji drukowanej z ostatnich pięciu lat są udostępniane na miejscu w Czytelni Głównej Książek i Czasopism BG. Starsze roczniki znajdują się w magazynie, a zamówienia na ich udostępnianie należy składać u dyżurnego bibliotekarza. Informacja o czasopismach tradycyjnych prenumerowanych przez Bibliotekę Główną , znajduje się w katalogu OPAC. Sprawdzamy tam zasób i lokalizację danego tytułu.

Zamówienia na prenumeratę nowych tytułów czasopism należy składać do Kierownika Oddziału Wydawnictw Ciągłych, w formie pisemnej, do dnia 31 sierpnia, według następujących zasad:

 • czasopisma polskie – zgłaszają pracownicy Uczelni
 • czasopisma zagraniczne – zgłaszają Wydziały Uczelni, zapewniając odpowiednie środki finansowe na realizację prenumeraty

Czasopisma prenumerowane w 2022 roku

 1. Analityka
 2. Anna Moda na Szycie
 3. Architektura i Biznes
 4. Architektura Murator
 5. Art in America
 6. Atest
 7. AutoExpert
 8. Auto Moto Serwis
 9. Automatyka
 10. Bank
 11. Bank i Kredyt
 12. Bezpieczeństwo Pracy
 13. Burda
 14. Burda Special – Szycie krok po kroku
 15. Chemia i Biznes : rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej
 16. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
 17. Coaching
 18. Controlling i Zarządzanie
 19. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
 20. Cztery Kąty
 21. Design Alive
 22. Digital Camera
 23. Dziennik Gazeta Prawna
 24. Echo Dnia
 25. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
 26. Edukacja Wczesnoszkolna : zeszyty kieleckie
 27. Ekonomista
 28. Elektronika dla Wszystkich
 29. Elektronika Praktyczna
 30. Energetyka
 31. Finanse Komunalne
 32. Finanse Publiczne
 33. Fizjoterapeuta
 34. Fizjoterapia Polska
 35. Foto Kurier
 36. Fotografia Masterclass
 37. Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 38. Gazeta Bankowa
 39. Gazeta Ubezpieczeniowa
 40. Gazeta Wyborcza
 41. Geriatria
 42. Gospodarka Materiałowa i Logistyka
 43. Gospodarka Narodowa
 44. Gospodarka Wodna
 45. Holistic Health
 46. Hutnik
 47. Inżynieria i Budownictwo
 48. Inżynieria Materiałowa
 49. Komputer Świat
 50. Kontrola Państwowa
 1. Kosmetologia Estetyczna
 2. Kultura i Społeczeństwo
 3. Linux Magazine
 4. Logistyka a Jakość
 5. Logistyka MT
 6. Ładny Dom
 7. M jak Mieszkanie
 8. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 9. Mały Rocznik Statystyczny
 10. Marketing i Rynek
 11. Matematyka
 12. Mechanik
 13. Medycyna Sportowa
 14. Moje Mieszkanie
 15. Monitor Księgowego
 16. Monitor Prawniczy
 17. Motor
 18. MP Medycyna Praktyczna. Pediatria
 19. Murator
 20. Napędy i Sterowanie
 21. National Geographic Traveler
 22. Newsweek Polska
 23. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 24. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 25. Ochrona przed Korozją
 26. Opakowanie
 27. Orzecznictwo Sądów Polskich
 28. Palestra
 29. Paliwa Płynne
 30. Pamiętnik Literacki
 31. Państwo i Prawo
 32. PC Format
 33. Pediatria po Dyplomie
 34. Personel i Zarządzanie
 35. Pielęgniarstwo XXI Wieku
 36. Polimery Tworzywa Wielkocząsteczkowe
 37. Polish Journal of Cosmetology
 38. Polityka Społeczna
 39. Postępy Fitoterapii
 40. Praca i Zabezpieczenie Społeczne
 41. Praca Socjalna
 42. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
 43. Praktyczna Ortopwedia i Traumatologia
 44. Prawo Asekuracyjne
 45. Problemy Jakości
 46. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 47. Przegląd Biblioteczny
 48. Przegląd Budowlany
 49. Przegląd Elektrotechniczny
 1. Przegląd Humanistyczny
 2. Przegląd Komunikacyjny
 3. Przegląd Legislacyjny
 4. Przegląd Mechaniczny
 5. Przegląd Mleczarski
 6. Przegląd Odlewnictwa
 7. Przegląd Organizacji
 8. Przegląd Podatkowy
 9. Przegląd Podatków Lokalnych i Funduszy Samorządowych
 10. Przegląd Prawa Handlowego + Glosa
 11. Przegląd Prawa Publicznego
 12. Przegląd Sądowy
 13. Przegląd Sejmowy
 14. Przegląd Spawalnictwa
 15. Przegląd Telekomunikacyjny
 16. Przegląd Włókienniczy Włókno, Odzież, Skóra
 17. Przemysł Chemiczny
 18. Przemysł Spożywczy
 19. Rachunkowość
 20. Real Estate Manager
 21. Rehabilitacja Medyczna
 22. Rehabilitacja w Praktyce
 23. Rejent
 24. Rocznik Demograficzny
 25. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego
 26. Rocznik Statystyczny Przemysłu
 27. Rocznik Statystyczny Rolnictwa
 28. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej
 29. Rocznik Statystyczny Województw
 30. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 31. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 32. Rynek Turystyczny
 33. Rzeczpospolita
 34. Samorząd Terytorialny
 35. Standardy Medyczne. Pediatria
 36. Studia Prawnicze
 37. Studia Regionalne i Lokalne
 38. Świat Butów
 39. Transport Miejski i Regionalny
 40. Tribologia
 41. Tribologie und Schmierungstechnik
 42. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle : tworzywa polimerowe w nauce i praktyce
 43. Vogue, polska edycja
 44. Wiadomości Chemiczne
 45. Wiadomości Elektrotechniczne
 46. Wiadomości Statystyczne
 47. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 48. Zeszyty metodyczne rachunkowości
 49. Zeszyty teoretyczne rachunkowości