Biblioteka Główna

Projekty

W kwietniu 2021 r. Biblioteka Główna UTH złożyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wniosek o finansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka, moduł: Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych. Wniosek jest w trakcie weryfikacji przez organizatorów, a my czekamy na pozytywną ocenę naszego projektu.

Głównym założeniem tego programu jest realizacja projektu polegającego na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, jego opracowaniu oraz udostępnieniu w postaci elektronicznej. Warunkiem udziału w programie w ramach modułu: Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych było posiadanie przez bibliotekę naukową unikatowych zasobów bibliotecznych, które posiadają znaczenie dla nauki lub jej dziedzictwa.

czytaj więcej

W 2017 r. Biblioteka Główna UTH wzięła udział w projekcie „Zintegrowany Program UTH Rad.” Moduł „Tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych w UTH Rad. W celu doskonalenia jakości kształcenia”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem było utworzenie stanowisk dla osób niepełnosprawnych: 2 stanowiska dla osób niewidomych i słabowidzących oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wyposażenie je w nowoczesne urządzenia informatyczne i tyfloinformatyczne ułatwiające dostęp do potrzebnych im informacji.

czytaj więcej