Biblioteka Główna

Dostęp do nowej bazy na platformie EBSCOhost

Biblioteka Główna UTH informuje, że uczelnia otrzymała dostęp testowy do bazy z zakresu nauk historycznych – Historical Abstracts with Full Text na platformie EBSCOhost

 Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 2.300 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1863 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 540 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych. Tematyka bazy obejmuje: historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii.

Link : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8188307&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=30h

W Historical Abstracts with Full Text znajdują się m.in. takie tytuły jak HISTORY TODAY, Journal of Modern History​, Journal of Military History​, American Historical Review, Past & Present czy Clio.

 Dostęp testowy potrwa do 30.06.2020 i jest możliwy dla pracowników, doktorantów i studentów zarejestrowanych na platformie EBSCO w sieci uczelnianej wcześniej bądź z komputerów domowych po uprzednim kontakcie z bibliotekarzem : bibl@uthrad.pl

Pozostałe dostępy testowe uruchomione do 30 czerwca 2020 roku na platformie EBSCOhost :

SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym autorytatywnym źródłem informacji z zakresu sportu i medycyny sportowej i zawiera 660 czasopism pełnotekstowych. Wiele z nich to publikacje o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie SPORTDiscus. Archiwa pełnotekstowe w bazie sięgają 1930 roku. W bazie znajdują się również książki, monografie, rozdziały książek i materiały konferencyjne. Tematyka bazy obejmuje specjalności kliniczne jak ortopedia oraz wiele innych jak zdrowie fizyczne, edukacja, fizjoterapia, żywienie, studia trenerskie, kinezjologia, wychowanie fizyczne, psychologia w sporcie i inne. SPORTDiscus with Full Text jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej.

Link

MEDLINE Complete to największa dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Baza zawiera ponad 1200 aktywnych pełnotekstowych Czasopism. Wśród nich są czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE Complete z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1865 roku jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. Baza indeksuje ponad 5.600 czasopism medycznych i biomedycznych według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings).

Link

Uwaga! Wyniki wyszukiwań w bazach danych można kopiować na dysk oraz drukować w ilościach wskazujących na wykorzystanie do indywidualnych celów naukowych. Zabronione jest sekwencyjne, systemowe pobieranie danych oraz odpłatne udostępnianie zawartości elektronicznej osobom trzecim.