Biblioteka Główna

Nowe książki

Szanowni Czytelnicy! 

Miło nam poinformować, że Biblioteka Główna wzbogaciła swój księgozbiór o publikacje Wydawnictwa

„Poznańskie Studia Polonistyczne” 

 

 • Bednarek Magdalena (red.), Maciej Junkiert Maciej (red.), Klausy-Wartacz Joanna (red.) Między językiem a wizualnością, ISBN: 978-83-61573-05-0, Poznań 2008
 • Czapliński Przemysław (red.) Lacan, Žižek. Rewolucja pod spodem, ISBN: 978-83-88176-99-9, Poznań 2008
 • Czapliński Przemysław, Legeżyńska Anna, Telicki Marcin, Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? ISBN: 978-83-61573-16-6, Poznań 2010
 • Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr (red.) Normalność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach, ISBN: 978-83-88176-84-6, Poznań 2006
 • Czyżak Agnieszka, Przeciw śmierci. Opowieść o twórczości Wiesława Myśliwskiego, ISBN: 978-83-65666-71-0, Poznań 2019
 • Górska Irena, Błaszczak Monika, Szkudlarek Ewa, Estetyka. Między działaniem a emocją, ISBN: 978-83-65666-02-4, Poznań 2016
 • Grodecka Aneta, Słowo i obraz w epoce multiplikacji, ISBN: 978-83-61573-96-8, Poznań 2016
 • Grzelka Monika Pytanie dziennikarskie. Pragmatyka i retoryka, ISBN: 978-83-88176-75-3, Poznań 2006
 • Junkiert Maciej (red.), Marzec Lucyna (red.), Michalska Paulina (red.), Pytlewska Anna (red.), Homo politicus. Polityczne aspekty literatury, języka, teatru i filmu, ISBN: 978-83-61573-15-9, Poznań 2009
 • Kledzik Emilia (red.) Comparisons and discourses. Essays on comparative literature and theory, ISBN: 978-83-65666-38-3, Poznań 2017
 • Kuczyńska-Koschany Katarzyna (red.), Januszkiewicz Michał (red.), Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné, ISBN: 83-88176-77-3, Poznań 2006
 • Lewandowski Marcin, Język subkultury punków, ISBN: 978-83-88176-88-3, Poznań 2007
 • Meller Katarzyna (red.), Trybuś Krzysztof (red.), Literatura i język, ISBN: 83-88176-50-1, Poznań 2004
 • Miazek-Męczyńska Monika (red.), Mikołajczak Aleksander W.(red.), Zając Paweł(red.), Following Matteo Ricci, ISBN: 978-83-61573-41-8, Poznań 2012
 • Rajewska Ewa, Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie, ISBN: 83-88176-48-X, Poznań 2004
 • Ruta Karolina, Zalejarz Kinga, Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Część I: Najnowsze zjawiska w polszczyźnie, ISBN: 978-83-67573-06-7, Poznań 2009
 • Sławek Jolanta, Czytelnik uwolniony. Perswazja we współczesnej informacji prasowej, ISBN: 978-83-88176-89-0, Poznań 2007
 • Sobczak Barbara, Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku, ISBN: 83-88176-68-4, Poznań 2006
 • Smól Joanna, Reportaż prasowy dla młodzieży. Studium pragmalingwistyczne, ISBN: 83-88176-57-9, Poznań 2005
 • Trubicka Hanna, Kultura to Ty. Filozofia kultury Józefa Wittlina, ISBN: 978-83-65666-28-4, Poznań 2017
 • Wobalis Mirosław, Multimedia w nauczaniu polonistycznym, ISBN: 978-83-61573-29-6, Poznań 2011