Biblioteka Główna

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 1 grudnia 2021 roku Minister Edukacji i Nauki ogłosił wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Więcej informacji w zakładce STREFA PRACOWNIKA NAUKI – Ocena publikacji naukowych