Biblioteka Główna

Pożegnanie i podziękowanie dla Pani Dyrektor mgr inż. Alicji Kogut odchodzącej na emeryturę

Z ostatnim dniem 2020 roku zakończyła z nami współpracę Pani Dyrektor Alicja Kogut, przechodząc na zasłużoną emeryturę po 40 latach pracy. 

Swoją pracę w Bibliotece Głównej rozpoczęła w czerwcu 1980 roku przechodząc wszystkie szczeble kariery – od młodszego bibliotekarza po kustosza, pełniąc kolejno funkcje: Kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów, Zastępcy dyrektora BG a od 2015 roku funkcję Dyrektora Biblioteki Głównej. Przez wszystkie te lata nienagannie i z zaangażowaniem wykonywała powierzone Jej kolejno nowe obowiązki. 

Szanowna Pani Dyrektor! 

Składamy Pani serdeczne podziękowania za wspólną pracę, za przekazaną wiedzę, wyrozumiałość i otwartość na wspólne pomysły. Praca z Panią była prawdziwą przyjemnością i stanowić będzie już zawsze ważny rozdział w naszym życiu zawodowym. Dziękujemy za każde ciepłe słowo, życiową mądrość, otwarte serce i Pani serdeczność.  

Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz, żeby znalazła Pani czas dla siebie, na odpoczynek, na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań a także dobrego zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju w życiu osobistym. 

Pracownicy Biblioteki Głównej UTH Radom 

 

Obowiązki Dyrektora Biblioteki Głównej UTH Radom od dnia 01.01.2021 roku będzie pełnić Pani Beata Siebuła, dotychczasowy kierownik Oddziału Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UTH Radom.