Biblioteka Główna

Prezentacja z webinarium: „Udostępnianie danych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w poniedziałkowym webinarium pt.: Udostępnianie danych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD, które odbyło się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu 2022.

Szczególne podziękowania składamy prowadzącym spotkanie dr Natalii Gruenpeter oraz Wojciechowi Fenrichowi z ICM UW za przekazanie cennej wiedzy, wartościowych informacji oraz wskazówek dotyczących udostępnienia danych badawczych.

Poniżej udostępniamy dwie prezentacje dla wszystkich tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.