Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Andrzeja Gumieniczka

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Andrzeja Piotra Gumieniczka

pt. : „Efekty ekonomiczne rewitalizacji staromiejskich zespołów urbanistycznych”

wykonana pod opieką :

promotor: prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski

Obrona wyznaczona jest na dzień 20 stycznia 2022 r. o godz. 10.00

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00