Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Anny Ląc

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Anny Ląc

pt. : „Preferencje młodzieży studiującej dotyczące jogurtów”

wykonana pod opieką :

promotor: dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTH

Obrona wyznaczona jest na dzień 10 lutego 2022 r. o godz. 10.00

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00