Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Jacka Wiederka

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom
rozprawa doktorska mgr inż. Jacka Wiederka
nt. : „Wibroizolacja jako element infrastruktury drogowej ograniczającej negatywne oddziaływania dynamiczne od środków transportu do środowiska
wykonana pod opieką promotora : dr hab. inż. Jana Targosza, której obrona wyznaczona jest na dzień 16.07.2020 roku
Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.