Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Katarzyny Sarny

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Katarzyny Sarny

pt. „Mikrocząstki roślinne w kształtowaniu jakości kosmetyków pielęgnacyjnych”

wykonana pod opieką promotora prof. dr. hab. inż. Tomasza Wasilewskiego i promotora pomocniczego dr. inż. Artura Seweryna.

Obrona wyznaczona jest na dzień 3 listopada 2022 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00