Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Magdaleny Woźniak

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż.  Magdaleny Wożniak

pt. : „Doskonalenie cech jakościowych produktów emulsyjnych na bazie tłuszczów modyfikowanych”

wykonana pod opieką promotora prof. dr hab. Małgorzaty Kowalskiej, prof. Serge’a M.F. Tavarniera i prof. Pietera Billena

oraz promotora pomocniczego dr hab. inż. Magdaleny Paździor.

Obrona wyznaczona jest na dzień 15 grudnia 2021 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00