Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Pawła Lewandowskiego

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom
rozprawa doktorska mgr inż. Pawła Lewandowskiego
nt. : „Metoda oceny właściwości fotometrycznych przeszkód drogowych w nocnych warunkach jazdy
wykonana pod opieką promotora : dr hab. inż. Piotra Tomczuka, której obrona wyznaczona jest na dzień 24.02.2020 roku
Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, w soboty w godz. 9.00-14.30.