Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Marleny Tępińskiej

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Marleny Tępińskiej

pt. : „Determinanty stabilności finansowej w strefie euro”

wykonana pod opieką promotora dr. hab. Jana L. Bednarczyka, prof. UTH i promotora pomocniczego dr Marzeny Sobol.

Obrona wyznaczona jest na dzień 30 września 2021 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00