Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Martyny Mostowskiej

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Ekonomii i Finansów UTH Radom

rozprawa doktorska mgr   Martyny Mostowskiej

pt. : „Wpływ procesów integracyjnych z krajami Unii Europejskiej na międzynarodową konkurencyjność gospodarek Bułgarii i Rumunii”

wykonana pod opieką :

promotor: prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski

promotor pomocniczy: dr Elżbieta Siek

Obrona wyznaczona jest na dzień 13 stycznia 2022 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00