Biblioteka Główna

Szkolenie online – platforma AccessMedicine – McGraw-Hill – zaproszenie – 28 kwiecień 2021

SzanownPaństwo,

        W imieniu wydawnictwa McGraw-Hill oraz firmy ABE-IPS zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online poświęconemu platformie AccessMedicinedo której dostęp posiadamy do dnia 17 maja b.r.

Webinarium odbędzie się w środę 28 kwietniaw godzinach 14:00 –15:00.

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie funkcjonalność rozwiązań przeznaczonych dla wykładowców, studentów, klinicystów, stażystów oraz rezydentów. Poruszone zostaną następujące obszary:

  • Kluczowe podręczniki z różnych dziedzin medycyny
  • Narzędzia do zdalnego uczenia się, w tym integracja z LMS
  • Rzeczywiste scenariusze interakcji z pacjentami
  • Biblioteka multimedialna, w tym filmy proceduralne
  • Pytania i odpowiedzi służące do samooceny
  • Monografie leków
  • Zalety profilu osobistego MyAccess
  • Wsparcie dla użytkowników, w tym zasoby do nauki na odległość

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku angielskim. Będzie można zadawać pytania. W razie potrzeby zapewnimy pomoc w tłumaczeniu na język polski.

W celu dołączenia do webinarium należy kliknąć w link CLICK HERE TO JOIN THE SESSION.

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenia w formacie PDF, w języku polskim oraz angielskim.