Biblioteka Główna

Webinarium „Udostępnianie danych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD”.

Biblioteka Główna UTH w Radomiu oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM)  

 zapraszają na webinarium  

Udostępnianie danych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD 

 

17 października 2022, 14:00 – 16:00 

 

  Podczas webinarium przedstawione zostaną najważniejsze zasady i dobre praktyki zarządzania danymi badawczymi, polityki instytucji finansujących badania naukowe, a także zasady korzystania z kolekcji instytucjonalnej UTH Radom w Repozytorium Otwartych Danych RepOD.  

W czasie szkolenia przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi. 

 

Plan wydarzenia 

1. Wprowadzenie  

2. Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

  • Dane badawcze – definicje
  • Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
  • Polityki instytucji naukowych w zakresie danych
  • Selekcja i przygotowywanie danych do udostępniania

3. Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD

  • Funkcje Repozytorium
  • Kolekcja instytucjonalna UTH

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Zapisy na webinarium odbywają się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: a.weglicka@uthrad.pl   lub pod numerem tel. 48 361 79 17 

 

Ulotka informacyjna RepOD pobierz plik PDF