Biblioteka Główna

Zmarł Stanisław Zieliński

Z żalem dowiedzieliśmy się, że 12 marca 2022 roku zmarł Stanisław Zieliński – znany radomski bibliotekarz i bibliofil, regionalista, autor wielu publikacji poświęconych regionowi radomskiemu. 

W 1969 był organizatorem i pierwszym kierownikiem biblioteki Wydziału Ekonomicznego w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, a następnie jej wieloletnim pracownikiem.
Był także wydawcą roczników Muzeum Wsi Radomskiej, współpracował przy wydawaniu Kwartalnika PTTK Radomir, ponadto autorem wielu publikacji i artykułów o regionie wydawanych w Radomskim Towarzystwie Naukowym. 
Stanisław Zieliński był człowiekiem, który o historii Radomia wiedział wszystko i który badaniom i poszukiwaniom z nią związanym poświęcił całe swoje zawodowe życie.
 
Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom Pana Stanisława Zielińskiego.