Biblioteka Główna

Bezpłatne szkolenie LEX

Biblioteka Główna UTH serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu online, podczas którego zostaną omówione najnowsze usprawnienia w produkcie LEX Informator Prawno – Gospodarczy.

LEX Informator Prawno-Gospodarczy to nowoczesny system weryfikacji biznesowej podmiotów i osób.

LEX IPG łączy informacje gospodarcze z wielu źródeł w jednym miejscu i – dzięki funkcjonalnościom wspierającym wygodną pracę z danymi – ułatwia Ci podejmowanie decyzji biznesowych i zachowanie należytej staranności.

Zespół Wolters Kluwer

Nowa odsłona LEX Informator Prawno – Gospodarczy
Termin: 23 lutego 2022 godz. 10:00
LEX IPG ułatwia weryfikację danego podmiotu bądź osoby poprzez:
  • Informację o beneficjencie rzeczywistym, czyli osobie fizycznej, która sprawuje kontrolę nad danym przedsiębiorstwem lub czerpie korzyści z jej działalności.
  • Wizualizację graficzną (grafy i ścieżki powiązań) powiązań między podmiotami i osobami.
  • Raporty InfoCredit pozwalające uzyskać informację o sytuacji finansowej podmiotów oraz porównać je na tle branży.
  • Alerty na skrzynkę e-mail automatycznie informujące o zmianach w wybranych podmiotach i osobach (np. zmiana reprezentacji, nadzoru czy przekształcenia).