Biblioteka Główna

Dostęp testowy do platformy scite_

Scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych. Zawiera 900 mln cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 26 mln pełnych artykułów.

W celu skorzystania z zasobów należy utworzyć konto przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni. Baza dostępna jest nieodpłatnie od 21 lutego do 20 marca 2022 r. dla wszystkich pracowników i studentów UTH w Radomiu. 

> Link do zasobów: https://han.uniwersytetradom.pl/han/scite/