Biblioteka Główna

Biblioteka UTH w Radomiu włączona do ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab.  Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wniosek Biblioteki Głównej UTH Radom został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez departament merytoryczny i Bibliotekę Narodową.

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna zgodnie z art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku została utworzona w celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji. W skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne oraz inne biblioteki włączone decyzją ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Biblioteki, które wchodzą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie:

  • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów
  • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych
  • działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek
  • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Biblioteki Narodowej, na której zostały zamieszczone  informacje:

  • na temat włączenia naszej Biblioteki do ogólnopolskiej sieci bibliotecznej (tutaj)
  • ogólne informacje na temat sieci i jej zadaniach (tutaj)