Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr inż. Elżbiety Kowalik-Adamczyk

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom

rozprawa doktorska mgr inż. Elżbiety Karoliny Kowalik-Adamczyk

pt. : „Dynamika interakcji pojazd szynowy – rozjazd kolejowy”

wykonana pod opieką promotora: prof. dr hab. inż. Jerzego Kisilowskiego. 

Obrona wyznaczona jest na dzień 16 grudnia 2021 r.

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00