Biblioteka Główna

COVID-19

Biblioteka Główna informuje, że przygotowała dla Państwa zestawienie : COVID-19. Znajdą w nim Państwo linki do naukowych źródeł udostępniających pełne teksty artykułów, stan badań oraz różnego typu informacje na temat koronawirusa na stronach wydawców.

 

  •  Emerald informuje:

Obecnie udostępniliśmy badania nad COVID-19 oraz badania nad zarządzaniem epidemiami i pandemiami, aby każdy miał do nich dostęp, a także udostępniliśmy je z pełnym prawem do eksploracji tekstu i danych do PubMed Central i repozytorium Światowej Organizacji Zdrowia.

Uruchomiliśmy fundusz wydawniczy w wysokości 20 000 GBP na pokrycie opłat za przetwarzanie artykułów na badania opublikowane w Emerald Open Research dotyczące wybuchu epidemii i podobnych nagłych wypadków opieki zdrowotnej.

  •  Elsevier uruchomił Centrum informacji o COVID-19, w którym udostępniane są informacje na temat wirusa. Do tej pory w centrum zgromadzono już około 20 tysięcy artykułów oraz książek poświęconych badaniom nad koronawirusem, w tym nad COVID-19.
  •  AAAS i Science udostępniają stronę, na której umieszczają bieżące informacje na temat pandemii, wirusa i postępów badań :

Visit our “Coronavirus: Research, Commentary, and News” page

  •  SIAM ( Society for Industrial and Applied Mathematics ) zapewnia bezpłatny dostęp do :

The SIAM Epidemiology collection

  •  Taylor & Francis Group informuje :

Czujemy się zobowiązani do zapewnienia szybkiego dostępu do istotnych badań, dla ekspertów, którzy pracują nad zwalczaniem wirusa.
W tym celu umożliwiliśmy scentralizowany, otwarty dostęp do artykułów czasopism oraz rozdziałów książek z tego obszaru, za pośrednictwem strony

taylorandfrancis.com – coronavirus.

Dodatkowo firma F1000Research (obecnie część Taylor & Francis Group) stworzyła dedykowaną bramę / platformę do szybkiego rozpowszechniania najnowszych badań związanych z koronawirusem, w tym wstępnych wersji artykułów, które nie zostały jeszcze opublikowane w czasopismach naukowych, udostępniając te informacje publicznie, by inni mogli skutecznie reagować. Prace te dostępne są na stronie

f1000research.com – coronavirus

Informacje dotyczące pełnego zakresu wsparcia wydawnictwa Taylor & Francis Group znajdziecie Państwo się w dokumencie :

librarianresources.taylorandfrancis.com – COVID

  •  Wiley oferuje bezpłatny dostęp do informacji o koronawirusie :

COVID-19: RESOURCES FOR THE RESEARCH COMMUNITY