Biblioteka Główna

Cyfrowe Repozytorium UTH

Szanowni Czytelnicy ! 
 

Wciąż się rozwijamy, staramy się dopasować do potrzeb Czytelników oraz uzupełniać nasz księgozbiór na bieżąco.  Śledzimy trendy obowiązujące w innych akademickich bibliotekach oraz otwieramy się na nowe technologie. 

W najbliższych czasie planujemy uruchomić Cyfrowe Repozytorium UTH, które będzie zbiorem zasobów naukowych związanych z działalnością naukowo – badawczą Naszego Uniwersytetu. Głównym celem utworzenia Repozytorium będzie gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych wersji materiałów wytworzonych przez pracowników, doktorantów i studentów UTH w Radomiu. 

Utworzenie Repozytorium przyniesie wiele korzyści zarówno dla Uczelni, autorów prac oraz użytkowników, którzy będą mieli łatwy dostęp do pełnych tekstów publikacji naukowych, możliwość czytania, pobierania i wykorzystywania prac naukowych zgodnie z prawem autorskim. Umożliwi to większą wymianę myśli naukowej, przyczyni się do promowania badań prowadzonych na UTH oraz upowszechnienia dorobku naukowego Naszego Uniwersytetu. 

Więcej szczegółów już wkrótce…