Biblioteka Główna

Unikatowy zbiór w naszej Bibliotece.

Drodzy Czytelnicy !!!
 
W ostatnim czasie wzięliśmy udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym ochrony dziedzictwa naukowego i unikatowych zbiorów. Takim naszym bibliotecznym, unikatowym zbiorem, który planujemy poddać konserwacji i digitalizacji jest kolekcja poświęcona technologii garbarstwa, ukazująca rozwój tej dziedziny od końca XIX wieku do naszych czasów. Warto tu wspomnieć m.in. o księgozbiorze Edwarda Krzywickiego – wybitnego specjalisty w zakresie garbarstwa, współtwórcy Wydziału Chemiczno-Garbarskiego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, obecnego Wydziału Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa UTH.
 
W ramach projektu planujemy również redakcję i wydanie w postaci elektronicznej znajdującego się w naszych zbiorach maszynopisu Monografia Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Radoskór” /1939-1974/ autorstwa dawnego wykładowcy Wydziału Ekonomicznego naszej uczelni, dra Józefa Szymańskiego.
 
Mamy nadzieję, że w niedługim czasie kolekcja ta będzie dla Was w pełni dostępna w elektronicznej wersji.