Biblioteka Główna

Dostęp do bazy OECD iLibrary

Biblioteka Główna UTH informuje, że uczelnia nasza sfinansowała dostęp do bazy OECD iLibrary dla pracowników i studentów Wydziału Ekonomii i Finansów.
 
OECD iLibrary to platforma oferująca zintegrowany dostęp do wszystkich elektronicznych publikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development). 
Użytkownicy znajdą tu książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i statystyczne bazy danych. 
Tematyka publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje różne dziedziny, m.in.: rolnictwo, edukację, podatki, energię atomową, ekologię, technologie informacyjne, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, źródła i metody statystyczne, naukę, zagadnienia społeczne, migrację, zdrowie. 
Zasoby OECD dostępne są w 17 kolekcjach tematycznych: * Agriculture and Food * Development * Economics * Education * Employment * Energy –IEA * Environment * Finance and Investment * Governance * Industry and Services * Nuclear Energy-NEA * Science and Technology * Social Issues/Migration/Health * Taxation * Trade * Transport-ITF * Urban, Rural and Regional Development. 
Wszystkie materiały zostały pogrupowane w pięciu sekcjach: 
Books – pełnotekstowe publikacje w formacie PDF.
Papers – pełnotekstowe wydania periodyków oraz dokumentów roboczych OECD w formacie PDF. 
Statistics – dostęp do licznych interaktywnych baz danych, dzięki którym można tworzyć i zapisywać tabele zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Istnieje również możliwość skorzystania z gotowych tabel z danymi (Key Tables). 
Factbook – rocznik statystyczny zawierający ponad 100 różnych statystyk dotyczących krajów OECD. Statystyki obejmują następującą tematykę: populacja i migracja, trendy makroekonomiczne, globalizacja, ceny, rynek pracy, nauka i technologia, ochrona środowiska, edukacja, polityka społeczna. Statystyki umożliwiają łatwe porównanie pozycji i sytuacji krajów należących do OECD.
Glossaries – słowniki tematyczne (np. terminów dot. korupcji, statystyki, transportu), również wielojęzyczne.
 
Dostęp w sieci UTH oraz z komputerów domowych dla posiadaczy aktywnych kont e–mail w domenach uthrad.pl oraz student.uthrad.pl