Biblioteka Główna

Dostęp testowy do baz wydawnictwa McGraw-Hill.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do baz wydawnictwa McGraw-Hill. Dostęp będzie aktywny do 17 maja b.r.

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną w celu realizacji kompleksowego programu nauczania na uczelniach/wydziałach medycznych oraz wspierania studentów, stażystów, asystentów i pielęgniarek w ich codziennych czynnościach klinicznych. AccessMedicine to zarówno zasób wiedzy jak i narzędzie diagnostyczne. Zawiera testy do samooceny, materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe, a także kompleksową bibliotekę podręczników, w tym między innymi: Harrison’s Online; The Color Atlas of Family Medicine; CURRENT Medical Diagnosis & Treatment;  Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine; Hurst’s The Heart; LANGE Basic & Clinical Science Library; Principles and Practice of Hospital Medicine; Schwartz’s Principles of Surgery; Tintinalli’s Emergency Medicine; Williams Obstetrics.

AccessEngineering jest referencyjną bazą wiedzy zapewniającą dostęp do kolekcji autorytatywnych, regularnie aktualizowanych treści oraz narzędzi analitycznych, zapewniających pracownikom dydaktycznym, studentom oraz naukowcom-inżynierom wsparcie w obszarach nauczania oraz rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii.

Źródło zapewnia dostęp do:

 • Ponad 700 książek pokrywających wszystkie specjalności inżynierskie, w tym takie tytuły jak Perry’s Chemical Engineers’ HandbookMarks’ Standard Handbook for Mechanical EngineersRoark’s Formula for Stress and StrainEnergy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, Vanek;
 • Ponad 900 filmów instruktażowych przedstawiających wypracowane rozwiązania problemów inżynierskich, matematycznych i naukowych, a także demonstracje sprzętu i procesów inżynieryjnych;
 • Arkuszy kalkulacyjnych zawierających osadzone dane i formuły, pozwalające na usprawnienie złożonych obliczeń;
 • Wyszukiwarki pozwalającej na zawężenie treści do tematów poruszanych w ramach poszczególnych programów studiów inżynierskich, co może pomóc wydziałom w planowaniu i realizacji programu nauczania.
 • Ponad 4 300 interaktywnych wykresów i tabel;
 • Narzędzia DataVis ™ służącego do wizualizacji danych, stworzonego w celu nauczania o właściwościach materiałów.

Nieograniczony dostęp można uzyskać na stronie https://han.uniwersytetradom.pl/han/access-engineering/

AccessScience to multimedialna encyklopedia/baza wiedzy, zawierająca wysokiej jakości materiały referencyjne, odnoszące się do głównych dyscyplin nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Baza zapewnia studentom, kadrze dydaktycznej, inżynierom oraz naukowcom dostęp do poniżej wymienionych źródeł wiedzy/narzędzi:

 • ponad 9000 artykułów;
 • ponad 115 000 definicji ze słownika terminów naukowo-technicznych McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms;
 • 3000 biografii, w tym materiały wideo ukazujące życie i pracę wielokrotnie nagradzanych naukowców;
 • ponad 18 000 grafik i animacji ilustrujących kluczowe tematy;
 • linki do publikacji referencyjnych pomagające użytkownikom w kontynuowaniu badań przy użyciu podstawowych źródeł informacji;
 • specjalnie zaprojektowane mapy programów nauczania dla wykładowców.

Nieograniczony dostęp można uzyskać na stronie https://han.uniwersytetradom.pl/han/access-science/