Biblioteka Główna

Dostęp testowy do bazy The American Society of Mechanical Engineers, ASME

Biblioteka Główna UTH Radom oferuje dostęp testowy do zasobów ASME Digital Collection, która jest organizacją non-profit skupiającą specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej i prowadzącą działalność edukacyjną, certyfikacyjną i normalizacyjną. Oprócz inżynierii mechanicznej ASME (American Society of Mechanical Engineers) obejmuje szeroki zakres dyscyplin inżynierskich.

ASME Digital Collection zawiera:
    – 33 czasopisma ASME od 1959 do chwili obecnej
    – materiały konferencyjne ASME od 2000 r. do chwili obecnej oraz wybrane materiały od 1955 r.
    – książki elektroniczne ASME od 1993 r. do chwili obecnej oraz wybrane tytuły od 1944 r.
    – kolekcje tematyczne ASME pozwalają na szybki dostęp do treści publikowanych przez ASME na interesujące tematy.

Poza inżynierią mechaniczną, rozszerzający się program wydawniczy ASME obejmuje szeroki zakres dyscyplin inżynierskich:

 • inżynierii automatyki
 • inżynierii komputerowej
 • inżynierii sterowania
 • inżynierii projektowej
 • inżynierii elektrycznej/elektronicznej
 • inżynierii środowiska
 • inżynierii przemysłowej/produkcyjnej
 • inżynierii informacyjnej
 • inżynierii materiałowej
 • inżynierii mechatronicznej
 • inżynierii bezpieczeństwa
 • inżynierii oprogramowania
 • inżynierii systemowej
 • inżynierii transportowej

Dostęp testowy będzie trwał do 6.07. br.

Zdalny dostęp do zasobów bazy The American Society of Mechanical Engineers, ASME dla pracowników oraz studentów UTH Rad. posiadających aktywne konta e–mail w domenach uthrad.pl oraz student.uthrad.pl po zalogowaniu się na stronie: https://han.uniwersytetradom.pl/han/asme/