Biblioteka Główna

Dostęp testowy do platformy SAGE Publishing

Uprzejmie informujemy Użytkowników, że Biblioteka Główna uzyskała próbny dostęp do platformy SAGE Publishing, który będzie trwać do  08.04.2020 roku
Dostęp możliwy jest w ramach sieci uczelnianej UTH Radom.

Pierwszy elektroniczny zbiór studiów przypadków biznesowych dostosowana do potrzeb bibliotek – zapewnia wykładowcom, studentom i naukowcom nieograniczony dostęp do 2 500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu.

Kolekcja czasopism o międzynarodowym zasięgu zawierająca wyjątkowo bogaty zakres tematyczny obejmujący 4 główne dyscypliny:

  1. Health Sciences,
  2. Life & Biomedical Sciences,
  3. Materials Science & Engineering,
  4. Social Sciences & Humanities.

Najlepsza platforma nauk społecznych dla SAGE i CQ Press book, materiały referencyjne i treści wideo.