Biblioteka Główna

Szkolenia Web of Science Group – marzec 2020

Firma Clarivate Analytics zaprasza na serię szkoleń Research. Smarter. dla użytkowników platformy Web of Science: 

Odkryj integrację Web of Science Core Collection i Derwent Innovations Index

Podczas tej sesji specjaliści pokażą, w jaki sposób Derwent Innovations Index (DII) ułatwia szybkie i precyzyjne wyszukiwanie patentów, pozwalając na prowadzenie poszukiwań patentowych i cytowań dla różnych typów wynalazków inżynieryjnych. Ponadto odkryją integrację pomiędzy Web of Science Core Collection a Derwent Innovations Index – nowym doświadczeniem badawczym łączącym publikacje i patenty.

Zidentyfikuj wiodące badania za pomocą Essential Science Indicators (ESI)

Essential Science Indicators (ESI) to narzędzie analityczne, które pomaga w identyfikacji najważniejszych badań w Web of Science Core Collection. Dowiedz się, w jaki sposób ESI zapewnia dogłębną analizę i porównanie wyników badań, identyfikuje istotne trendy, klasyfikuje najlepsze wyniki i ocenia potencjalnych pracowników i współpracowników. Ponadto, dowiedz się więcej o Frontach Badawczych, unikalnym narzędziu do analizy powiązanych cytowań.

Zdobądź potrzebne informacje na bieżące tematy epidemiologiczne

Czy historia badań nad wirusami może być śledzona przez nawigację cytowań? Jak określić najlepszy sposób wyszukiwania na ten temat? Jakie czasopisma należy czytać i gdzie publikować? Jak uporządkować wyniki i wskazać właściwych fundatorów? Ta sesja pokaże niektóre z dostępnych narzędzi pozwalających odkryć i w pełni zrozumieć dany temat badawczy.

Zapraszamy także na cykl szkoleń internetowych Akademia Web of Science i InCites:

Web of Science – personalizacja

Poznaj różne metody ułatwienia sobie pracy z platformą Web of Science:

  1. tworzenie i zarządzanie kontem na platformie,
  2. własne listy publikacji,
  3. zlecenia wyszukiwań,
  4. i dużo więcej.

Rankingi czasopism w bazie Journal Citation Reports

Poznaj metody pozwalające na:

  1. porównanie osiągnięć czasopism,
  2. tworzenie indywidualnych list czasopism.

InCites – Potrzeba i analiza współpracy naukowej na poziomie międzynarodowym

Jak współpraca naukowa przekłada się na wpływ dorobku naukowego? Czym jest postrzegalność międzynarodowa? Poznaj sposoby na analizę i ocenę współpracy naukowej.