Biblioteka Główna

Dostęp testowy do platformy SciFlow

Biblioteka Główna zaprasza pracowników naukowych i studentów do korzystania ze SciFlow – narzędzia do edycji tekstów, ułatwiającego pisanie, wprowadzanie poprawek i formatowanie prac dyplomowych i naukowych, jak również publikację artykułów naukowych.

Dostęp testowy trwa do 12 kwietnia 2022 r. Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć stronę  i utworzyć konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcjonalności edytora SciFlow mogą Państwo poznać uczestnicząc w darmowym webinarium organizowanym przez SciFlow: How to simplify writing, citing, and publishing a research article or a thesis with SciFlow templates? (Jak uprościć pisanie, cytowanie i publikowanie artykułu naukowego lub pracy dyplomowej za pomocą szablonów SciFlow?)

Webinarium odbędzie się 29 marca 2022 o godz.15. Przewidywany czas trwania: 45 min. Webinarium odbędzie się w języku angielskim. REJESTRACJA

Broszura informacyjna SciFlow w języku angielskim.