Biblioteka Główna

Dostęp testowy do wyszukiwarki naukowej EDS

Zapraszamy do korzystania z Mulitiwyszukiwarki EDS – EBSCO Discovery Service z platformy EBSCOhost

EDS umożliwia przeszukiwanie zasobów elektronicznych przez tytuł, słowa kluczowe, autora w bazach online dostępnych w Bibliotece, jak również udostępnionych bezpłatnie przez firmę EBSCO.
Umożliwia jednoczesne przeszukiwanie wielu zasobów informacyjnych, m.in. baz danych, serwisów czasopism i książek elektronicznych różnych wydawców i dostawców. Źródła informacyjne oferowane przez Bibliotekę przeszukiwane są w szybki i łatwy sposób, za pomocą jednego okienka wyszukiwawczego, a rezultaty wyszukiwania wyświetlane są na jednej platformie w postaci ujednoliconej listy wyników.

Dostęp zdalny z komputerów z poza sieci UTH:

Nazwa użytkownika: s8188307main
Hasło: BibGlowna@20

Dostęp testowy do wyszukiwarki naukowej EDS udostępniany jest na stronie wydawnictwa EBSCOhost:

Multiwyszukiwarka EDS nie obejmuje zasobów katalogu bibliotecznego Integro !!!