Biblioteka Główna

Otwarta nauka – korzyści i dobre praktyki, odbędzie się on-line

Szanowni Państwo!

Z przyczyn od nas niezależnych spotkanie pt.: Otwarta nauka – korzyści i dobre praktykiodbędzie się on-line w formie webinarium na platformie Clickmeeting.  

Link do wydarzenia: https://pon.clickmeeting.com/otwarta-nauka-korzysci-i-dobre-praktyki (wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana) 

Termin spotkania, godzina oraz program pozostają bez zmian – 27.10.2021 tj. środa w godzinach 10:00-12:30.  

W razie jakichkolwiek problemów, pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 48 361 79 00. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych tematem otwartości w nauce. 

 
p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej UTH

mgr Beata Siebuła