Biblioteka Główna

Materiały z webinarium na temat Otwartej Nauki

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w webinarium pt.: Otwarta Nauka-korzyści i dobre praktyki. Szczególne podziękowania składamy prowadzącej spotkanie  dr Natalii Gruenpeter z ICM UW za przekazanie cennej wiedzy oraz wartościowych informacji dotyczących otwartego dostępu.

Poniżej udostępniamy prezentację dla wszystkich tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.