Biblioteka Główna

Rozprawa doktorska mgr Anny Pająk

Do Biblioteki Głównej została przekazana z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Radom

rozprawa doktorska mgr Anny Pająk

nt.: „Determinanty lokalizacji przemysłów kreatywnych w Polsce

wykonana pod opieką promotora: dr. hab. Wiesława Macierzyńskiego i promotora pomocniczego dr hab. Anety Kosztowniak, której obrona wyznaczona jest na dzień 17.12.2020 roku

Pracę można przeglądać w Czytelni Zbiorów Specjalnych BG, s. 116,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.